Prev Chapter Genesis 24 Next Chapter
1
Sekarang
 
 
Abraham
1Mhrbaw
<85>
sudah tua
2Nqz
<2204>
dan lanjut umurnya
4Mymyb 3ab
<3117> <935>
TUHAN
5hwhyw
<3068>
memberkati
6Krb
<1288>
 
7ta
<853>
Abraham
8Mhrba
<85>
dalam
 
 
segala
9lkb
<3605>
hal
 
 
2
Abraham
2Mhrba
<85>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
hambanya
4wdbe
<5650>
yang
 
 
tertua
5Nqz
<2205>
dalam
 
 
rumahnya
6wtyb
<1004>
yaitu hambanya yang

bertanggung jawab
7lsmh
<4910>
atas
 
 
seluruh
8lkb
<3605>
harta miliknya
10wl 9rsa
<0> <834>
Letakkanlah
11Myv
<7760>
 
12an
<4994>
tanganmu
13Kdy
<3027>
di bawah
14txt
<8478>
pangkal pahaku
15ykry
<3409>
3
Aku mau supaya kamu
 
 
bersumpah
1Keybsaw
<7650>
demi
 
 
TUHAN
2hwhyb
<3068>
yaitu
 
 
Allah
3yhla
<430>
langit
4Mymsh
<8064>
dan
 
 
Allah
5yhlaw
<430>
bumi
6Urah
<776>
bahwa
 
 
kamu
7rsa
<834>
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
mengambil
9xqt
<3947>
istri
10hsa
<802>
bagi
 
 
anakku
11ynbl
<1121>
dari
 
 
anak-anak perempuan
12twnbm
<1323>
Kanaan
13ynenkh
<3669>
yang
14rsa
<834>
di
 
 
tengah-tengahnya
17wbrqb
<7130>
aku
15ykna
<595>
berdiam
16bswy
<3427>
ini
 
 
4
Namun
1yk
<3588>
kamu akan pergi
 
 
kepada
2la
<413>
negeriku
3yura
<776>
dan
 
 
kepada
4law
<413>
sanak
5ytdlwm
<4138>
saudaraku untuk
6Klt
<1980>
mengambil
7txqlw
<3947>
istri
8hsa
<802>
bagi
9ynbl
<1121>
Ishak
10qxuyl
<3327>
anakku
 
 
5
Hamba
3dbeh
<5650>
itu
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Bagaimana jika
4ylwa
<194>
perempuan
7hsah
<802>
itu
 
 
tidak
5al
<3808>
mau
6hbat
<14>
ikut
9yrxa 8tkll
<310> <1980>
denganku
 
 
ke
10la
<413>
negeri
11Urah
<776>
ini
12tazh
<2063>
Haruskah
14bysa 13bshh
<7725> <7725> ==>
aku
 
 
membawa
14bysa 13bshh
<== <7725> <7725>
 
15ta
<853>
anakmu
16Knb
<1121>
ke
17la
<413>
negeri
18Urah
<776>
 
19rsa
<834>
asalmu
20tauy
<3318>
 
21Msm
<8033>
6
Namun
 
 
Abraham
3Mhrba
<85>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Awas
4rmsh
<8104>
 
5Kl
<0>
Jangan
6Np
<6435>
kaubawa
8ta
<853>
anakku
9ynb
<1121>
kembali
7byst
<7725>
ke
 
 
sana
10hms
<8033>
7
TUHAN
1hwhy
<3068>
Allah
2yhla
<430>
semesta langit
3Mymsh
<8064>
yang
4rsa
<834>
membawaku
5ynxql
<3947>
dari
 
 
rumah
6tybm
<1004>
ayahku
7yba
<1>
dan dari
 
 
tanah
8Uramw
<776>
leluhurku
9ytdlwm
<4138>
yang
10rsaw
<834>
berbicara
11rbd
<1696>
kepadaku dan
13rsaw 12yl
<834> <0>
bersumpah
14ebsn
<7650>
kepadaku
15yl
<0>
kata-Nya
16rmal
<559>
Aku akan
 
 
memberikan
18Nta
<5414>
 
19ta
<853>
tanah
20Urah
<776>
ini
21tazh
<2063>
kepada
 
 
keturunanmu
17Kerzl
<2233>
Dia
22awh
<1931>
akan
 
 
mengutus
23xlsy
<7971>
malaikat-Nya
24wkalm
<4397>
di depanmu
25Kynpl
<6440>
sehingga kamu bisa
 
 
mendapatkan
26txqlw
<3947>
istri
27hsa
<802>
bagi
 
 
anakku
28ynbl
<1121>
dari sana
29Msm
<8033>
8
Namun
 
 
kalau
1Maw
<518>
 
3hbat
<14>
perempuan
4hsah
<802>
itu
 
 
tidak
2al
<3808>
ikut
6Kyrxa 5tkll
<310> <1980>
denganmu kamu
 
 
bebas dari
7tyqnw
<5352>
sumpah
8ytebsm
<7621>
ini
9taz
<2063>
hanya
10qr
<7535>
jangan
13al
<3808>
kaubawa
14bst
<7725> ==>
 
11ta
<853>
anakku
12ynb
<1121>
kembali
14bst
<== <7725>
ke sana
15hms
<8033>
9
Lalu
 
 
hamba
2dbeh
<5650>
itu
 
 
meletakkan
1Mvyw
<7760>
 
3ta
<853>
tangannya
4wdy
<3027>
ke bawah
5txt
<8478>
pangkal paha
6Kry
<3409>
Abraham
7Mhrba
<85>
tuannya
8wynda
<113>
itu dan
 
 
bersumpah
9ebsyw
<7650>
kepadanya
10wl
<0>
mengenai
11le
<5921>
hal
12rbdh
<1697>
ini
13hzh
<2088>
10
Kemudian
1xqyw
<3947>
hamba
2dbeh
<5650>
itu membawa
 
 
sepuluh
3hrve
<6235>
ekor
 
 
unta
4Mylmg
<1581>
dari kawanan
 
 
unta
5ylmgm
<1581>
tuannya
6wynda
<113>
dan
 
 
pergi
7Klyw
<1980>
Dia juga membawa beraneka ragam barang
8lkw
<3605>
bagus
9bwj
<2898>
milik
 
 
tuannya
10wynda
<113>
dan
12Mqyw 11wdyb
<6965> <3027>
pergi
13Klyw
<1980>
ke
14la
<413>
 
15Mra
<0>
Mesopotamia
16Myrhn
<763>
ke
17la
<413>
kota
18rye
<5892>
Nahor
19rwxn
<5152>
11
Di luar
3Uwxm
<2351>
kota
4ryel
<5892>
itu dia
 
 
membuat
1Krbyw
<1288> ==>
unta-untanya
2Mylmgh
<1581>
duduk
1Krbyw
<== <1288>
di tepi
5la
<413>
sumur
6rab
<875>
air
7Mymh
<4325>
pada
8tel
<6256>
sore hari
9bre
<6153>
yaitu pada
 
 
saat
10tel
<6256>
perempuan-perempuan
 
 
pergi keluar
11tau
<3318>
untuk
 
 
menimba air
12tbash
<7579>
12
Kemudian hamba itu

berdoa
1rmayw
<559>
Ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allah
3yhla
<430>
tuanku
4ynda
<113>
Abraham
5Mhrba
<85>
Buatlah
6hrqh
<7136> ==>
aku
7an
<4994>
berhasil
6hrqh
<== <7136>
pada
8ynpl
<6440>
hari
9Mwyh
<3117>
ini dan
 
 
tunjukkanlah
10hvew
<6213>
kemurahan-Mu
11dox
<2617>
kepada
12Me
<5973>
tuanku
13ynda
<113>
Abraham
14Mhrba
<85>
13
Lihatlah
1hnh
<2009>
aku
2ykna
<595>
berdiri
3bun
<5324>
di dekat
4le
<5921>
sumur
6Mymh 5Nye
<4325> <5869>
dan
 
 
anak-anak perempuan
7twnbw
<1323>
dari
 
 
penduduk
8ysna
<376>
kota
9ryeh
<5892>
ini
 
 
datang
10tauy
<3318>
untuk
 
 
mengambil
11basl
<7579>
air
12Mym
<4325>
14
Kalau
1hyhw
<1961>
gadis
2renh
<5291>
yang
3rsa
<834>
kepadanya
5hyla
<413>
aku
 
 
berkata
4rma
<559>
Tolong
7an
<4994>
turunkan
6yjh
<5186>
kendimu
8Kdk
<3537>
supaya aku dapat
 
 
minum
9htsaw
<8354>
menjawab
10hrmaw
<559>
dengan
 
 
Minumlah
11hts
<8354>
dan aku
 
 
juga
12Mgw
<1571>
akan
 
 
memberi minum
14hqsa
<8248>
unta-untamu
13Kylmg
<1581>
dialah yang Engkau
15hta
<853>
tetapkan
16txkh
<3198>
bagi
 
 
hamba-Mu
17Kdbel
<5650>
Ishak
18qxuyl
<3327>
Dengan demikian aku akan
19hbw
<0>
mengetahui
20eda
<3045>
bahwa
21yk
<3588>
Engkau telah
 
 
menunjukkan
22tyve
<6213>
kemurahan-Mu
23dox
<2617>
kepada
24Me
<5973>
tuanku
25ynda
<113>
15
 
2awh 1yhyw
<1931> <1961>
Sebelum
3Mrj
<2962>
pelayan itu
 
 
selesai
4hlk
<3615>
berdoa
5rbdl
<1696>
tiba-tiba
6hnhw
<2009>
Ribka
7hqbr
<7259>
anak perempuan
 
 
yang
9rsa
<834>
dilahirkan
10hdly
<3205>
bagi
 
 
Betuel
11lawtbl
<1328>
anak
12Nb
<1121>
Milka
13hklm
<4435>
istri
14tsa
<802>
dari
 
 
saudara
16yxa
<251>
Abraham
17Mhrba
<85>
yang bernama
 
 
Nahor
15rwxn
<5152>
datang
8tauy
<3318>
ke sumur dengan membawa

kendi
18hdkw
<3537>
di
19le
<5921>
bahunya
20hmks
<7926>
16
Gadis
1renhw
<5291>
itu
 
 
sangat
4dam
<3966>
cantik
3harm 2tbj
<4758> <2896>
seorang perawan
5hlwtb
<1330>
belum pernah
7al
<3808>
ada
 
 
laki-laki
6syaw
<376>
yang
 
 
bersetubuh
8hedy
<3045>
dengannya Gadis itu

pergi turun
9drtw
<3381>
ke
 
 
sumur
10hnyeh
<5869>
dan
 
 
mengisi
11almtw
<4390>
kendinya
12hdk
<3537>
kemudian
 
 
naik kembali
13letw
<5927>
17
Hamba
2dbeh
<5650>
itu
 
 
berlari
1Uryw
<7323>
untuk
 
 
menemuinya
3htarql
<7125>
dan
 
 
berkata
4rmayw
<559>
Tolong
6an
<4994>
izinkan aku
 
 
minum
5ynyaymgh
<1572>
sedikit
7jem
<4592>
air
8Mym
<4325>
dari
 
 
kendimu
9Kdkm
<3537>
18
Jawab
1rmatw
<559>
Ribka
 
 
Minumlah
2hts
<8354>
Tuanku
3ynda
<113>
Dia pun
 
 
segera
4rhmtw
<4116>
menurunkan
5drtw
<3381>
kendi
6hdk
<3537>
itu
 
 
ke
7le
<5921>
tangannya
8hdy
<3027>
lalu
 
 
memberikan minum
9whqstw
<8248>
kepada hamba itu
 
 
19
Setelah Ribka
 
 
selesai
1lktw
<3615>
memberikan minuman
2wtqshl
<8248>
kepada hamba itu dia

berkata
3rmatw
<559>
Aku
 
 
juga
4Mg
<1571>
akan
 
 
menimba air
6basa
<7579>
untuk
 
 
unta-untamu
5Kylmgl
<1581>
sampai
7de
<5704>
semuanya
8Ma
<518>
puas
9wlk
<3615>
minum
10ttsl
<8354>
20
Lalu Ribka

segera
1rhmtw
<4116>
menuangkan seluruh isi
2retw
<6168>
kendinya
3hdk
<3537>
ke dalam
4la
<413>
palungan
5tqsh
<8268>
lalu
 
 
berlari
6Urtw
<7323>
kembali
7dwe
<5750>
ke
8la
<413>
sumur
9rabh
<875>
untuk
 
 
menimba air
10basl
<7579>
dan dia
 
 
menimbanya
11bastw
<7579>
untuk
 
 
semua
12lkl
<3605>
unta
13wylmg
<1581>
orang itu
 
 
21
 
3hl
<0>
Tanpa berkata-kata
4syrxm
<2790>
orang
1syahw
<376>
itu
 
 
mengamat-amati
2hatsm
<7583>
gadis itu untuk

mengetahui
5tedl
<3045>
apakah
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
telah
 
 
membuat
6xyluhh
<6743> ==>
perjalanannya
8wkrd
<1870>
berhasil
6xyluhh
<== <6743>
 
10al 9Ma
<3808> <518>
22
Setelah
1yhyw
<1961>
unta-unta
4Mylmgh
<1581>
itu
2rsak
<834>
selesai
3wlk
<3615>
minum
5twtsl
<8354>
dia
 
 
mengambil
6xqyw
<3947>
sepasang
7syah
<376>
anting-anting
8Mzn
<5141>
emas
9bhz
<2091>
seberat
11wlqsm
<4948>
0,5
10eqb
<1235>
syikal serta
 
 
dua
12ynsw
<8147>
gelang
13Mydymu
<6781>
emas
17bhz
<2091>
seberat
18Mlqsm
<4948>
 
15hydy 14le
<3027> <5921>
10
16hrve
<6235>
syikal
 
 
23
Orang itu
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Aku
 
 
mohon
6an
<4994>
katakanlah
5ydygh
<5046>
kepadaku
 
 
anak
2tb
<1323>
siapakah
3ym
<4310>
engkau
4ta
<859>
 
7yl
<0>
Adakah
8syh
<3426>
kamar
11Mwqm
<4725>
di
 
 
rumah
9tyb
<1004>
ayahmu
10Kyba
<1>
untuk kami
12wnl
<0>
bermalam
13Nyll
<3885>
24
Ribka
 
 
menjawabnya
1rmatw
<559>
Aku
5ykna
<595>
adalah
2wyla
<413>
anak
3tb
<1323>
Betuel
4lawtb
<1328>
anak
6Nb
<1121>
Milka
7hklm
<4435>
yang
8rsa
<834>
telah dia
 
 
lahirkan
9hdly
<3205>
bagi
 
 
Nahor
10rwxnl
<5152>
25
Lalu dia
 
 
berkata
1rmatw
<559>
 
2wyla
<413>
lagi
3Mg
<1571>
Kami mempunyai
 
 
banyak
7br
<7227>
jerami
4Nbt
<8401>
dan
5Mg
<1571>
makanan
6awpom
<4554>
unta
 
 
serta
8wnme
<5973>
 
9Mg
<1571>
tempat
10Mwqm
<4725>
untuk
 
 
bermalam
11Nwll
<3885>
26
Lalu orang itu
 
 
menundukkan
1dqyw
<6915>
kepalanya dan
2syah
<376>
menyembah
3wxtsyw
<7812>
TUHAN
4hwhyl
<3068>
27
katanya
1rmayw
<559>
Terpujilah
2Kwrb
<1288>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Allah
4yhla
<430>
tuanku
5ynda
<113>
Abraham
6Mhrba
<85>
yang
7rsa
<834>
tidak
8al
<3808>
mengabaikan
9bze
<5800>
kasih
10wdox
<2617>
setia-Nya
11wtmaw
<571>
kepada
12Mem
<5973>
tuanku
13ynda
<113>
Bagiku
 
 
TUHAN
17hwhy
<3068>
telah
 
 
menuntun
16ynxn
<5148>
perjalananku
14ykna
<595>
menuju
15Krdb
<1870>
 
18tyb
<1004>
saudara
19yxa
<251>
tuanku
20ynda
<113>
ini
 
 
28
Kemudian
 
 
gadis
2renh
<5291>
itu
 
 
berlari
1Urtw
<7323>
dan
 
 
memberitahukan
3dgtw
<5046>
tentang semua itu kepada seisi
 
 
rumah
4tybl
<1004>
ibunya
5hma
<517>
 
7hlah 6Myrbdk
<428> <1697>
29
Ribka
1hqbrlw
<7259>
mempunyai seorang
 
 
saudara laki-laki
2xa
<251>
bernama
3wmsw
<8034>
Laban
4Nbl
<3837>
dan
 
 
Laban
6Nbl
<3837>
berlari
5Uryw
<7323>
keluar
9huwxh
<2351>
untuk
 
 
menemui
7la
<413>
hamba
8syah
<376>
Abraham itu
 
 
di dekat
10la
<413>
mata air
11Nyeh
<5869>
30
Hal itu dilakukannya
 
 
segera
1yhyw
<1961>
setelah dia
 
 
melihat
2tark
<7200>
 
3ta
<853>
anting-anting
4Mznh
<5141>
dan
5taw
<853>
gelang
6Mydmuh
<6781>
yang dikenakan
 
 
pada
7le
<5921>
tangan
8ydy
<3027>
adiknya
9wtxa
<269>
serta
 
 
mendengar
10wemskw
<8085>
 
11ta
<853>
perkataan
12yrbd
<1697>
Ribka
13hqbr
<7259>
 
15rmal 14wtxa
<559> <269>
Begitulah
16hk
<3541>
yang
 
 
dikatakan
17rbd
<1696>
orang
19syah
<376>
itu
 
 
kepadaku
18yla
<413>
Laban
 
 
menemui
20abyw
<935>
 
21la
<413>
hamba
22syah
<376>
Abraham itu dan mendapatinya
23hnhw
<2009>
berdiri
24dme
<5975>
di sebelah
25le
<5921>
unta-untanya
26Mylmgh
<1581>
di dekat
27le
<5921>
mata air
28Nyeh
<5869>
31
Laban
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya Silakan
 
 
masuk
2awb
<935>
engkau yang
 
 
diberkati
3Kwrb
<1288>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Mengapa
5hml
<4100>
engkau
 
 
berdiri
6dmet
<5975>
di luar
7Uwxb
<2351>
Aku
8yknaw
<595>
telah
 
 
menyiapkan
9ytynp
<6437>
rumah
10tybh
<1004>
juga
 
 
tempat
11Mwqmw
<4725>
untuk
 
 
unta-unta
12Mylmgl
<1581>
32
Lalu
 
 
orang
2syah
<376>
itu
 
 
masuk
1abyw
<935>
ke dalam
 
 
rumah
3htybh
<1004>
dan
 
 
melepaskan
4xtpyw
<6605>
pelana
 
 
unta-unta
5Mylmgh
<1581>
itu dan dia
 
 
memberikan
6Ntyw
<5414>
jerami
7Nbt
<8401>
maupun
 
 
makanan
8awpomw
<4554>
untuk
 
 
unta-unta
9Mylmgl
<1581>
itu Ada juga
 
 
air
10Mymw
<4325>
untuk
 
 
membasuh
11Uxrl
<7364>
kakinya
12wylgr
<7272>
dan
 
 
kaki
13ylgrw
<7272>
orang-orang
14Mysnah
<582>
yang
15rsa
<834>
menyertainya
16wta
<854>
33
Kemudian makanan
 
 
disajikan
1*Mvwyw {Mvyyw}
<3455>
di hadapannya
2wynpl
<6440>
untuk
 
 
dimakan
3lkal
<398>
Namun dia
 
 
berkata
4rmayw
<559>
Aku
 
 
tidak
5al
<3808>
akan
 
 
makan
6lka
<398>
sampai
7de
<5704>
aku selesai
8Ma
<518>
mengatakan
9ytrbd
<1696>
apa yang harus aku
 
 
katakan
10yrbd
<1697>
Laban
 
 
berkata
11rmayw
<559>
kepadanya
 
 
Berbicaralah
12rbd
<1696>
34
Lalu dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Aku
4ykna
<595>
adalah
 
 
hamba
2dbe
<5650>
Abraham
3Mhrba
<85>
35
TUHAN
1hwhyw
<3068>
sangat
 
 
memberkati
2Krb
<1288>
 
3ta
<853>
tuanku
4ynda
<113>
dan dia telah
 
 
menjadi
5dam
<3966>
kaya
6ldgyw
<1431>
Dia telah
 
 
memberinya
7Ntyw
<5414>
 
8wl
<0>
kawanan
9Nau
<6629>
domba dan
 
 
sapi
10rqbw
<1241>
perak
11Pokw
<3701>
dan
 
 
emas
12bhzw
<2091>
hamba-hamba
13Mdbew
<5650>
laki-laki maupun
 
 
perempuan
14txpsw
<8198>
serta banyak
 
 
unta
15Mylmgw
<1581>
dan
 
 
keledai
16Myrmxw
<2543>
36
Sara
2hrv
<8283>
istri
3tsa
<802>
tuanku
4ynda
<113>
itu
 
 
melahirkan
1dltw
<3205>
seorang
 
 
anak laki-laki
5Nb
<1121>
baginya
6yndal
<113>
pada
7yrxa
<310>
masa tuanya
8htnqz
<2209>
Dia telah
 
 
memberikan
9Ntyw
<5414>
 
11ta 10wl
<853> <0>
segala sesuatu
12lk
<3605>
yang
13rsa
<834>
menjadi miliknya kepada anak itu
14wl
<0>
37
Tuanku
2ynda
<113>
memintaku
 
 
bersumpah
1ynebsyw
<7650>
katanya
3rmal
<559>
Kamu
 
 
tidak boleh
4al
<3808>
mengambil
5xqt
<3947>
istri
6hsa
<802>
bagi
 
 
anakku
7ynbl
<1121>
dari
 
 
anak-anak perempuan
8twnbm
<1323>
Kanaan
9ynenkh
<3669>
tanah
 
 
yang
10rsa
<834>
kita
11ykna
<595>
tinggali
12bsy
<3427>
ini
13wurab
<776>
38
Namun
1Ma
<518>
kamu harus
 
 
pergi
6Klt
<1980>
 
2al
<3808>
kepada
3la
<413>
keluarga
4tyb
<1004>
ayahku
5yba
<1>
dan
 
 
kepada
7law
<413>
keluargaku
8ytxpsm
<4940>
untuk
 
 
mengambilkan
9txqlw
<3947>
istri
10hsa
<802>
bagi
 
 
anak laki-lakiku
11ynbl
<1121>
39
Kataku
1rmaw
<559>
kepada
2la
<413>
tuanku
3ynda
<113>
itu
 
 
Bagaimana jika
4yla
<194>
perempuan
7hsah
<802>
itu
 
 
tidak
5al
<3808>
mau
 
 
ikut
8yrxa 6Klt
<310> <1980>
denganku
 
 
40
Jawab
1rmayw
<559>
tuanku
2yla
<413>
TUHAN
3hwhy
<3068>
yang
4rsa
<834>
di
 
 
hadapan-Nya
6wynpl
<6440>
aku
 
 
berjalan
5ytklhth
<1980>
akan
 
 
mengutus
7xlsy
<7971>
malaikat-Nya
8wkalm
<4397>
untuk
 
 
menyertai
9Kta
<854>
dan membuat
 
 
perjalananmu
11Kkrd
<1870>
berhasil
10xyluhw
<6743>
sehingga kamu akan mengambilkan seorang
12txqlw
<3947>
istri
13hsa
<802>
untuk
 
 
anakku
14ynbl
<1121>
dari tengah-tengah
 
 
kaumku
15ytxpsmm
<4940>
dan dari
 
 
keluarga
16tybmw
<1004>
ayahku
17yba
<1>
41
Setelah itu
1za
<227>
kamu akan
 
 
bebas dari
2hqnt
<5352>
sumpahku
3ytlam
<423>
ketika
4yk
<3588>
kamu
 
 
datang
5awbt
<935>
kepada
6la
<413>
keluargaku
7ytxpsm
<4940>
Karena itu
 
 
jika
8Maw
<518>
mereka
 
 
tidak
9al
<3808>
bersedia
 
 
menyerahkan
10wnty
<5414>
anak perempuannya kepadamu kamu tetap
12tyyhw 11Kl
<1961> <0>
dibebaskan
13yqn
<5355>
dari
 
 
sumpahku
14ytlam
<423>
42
Jadi aku
 
 
datang
1abaw
<935>
ke
3la
<413>
mata air
4Nyeh
<5869>
itu
 
 
hari
2Mwyh
<3117>
ini dan
 
 
memohon
5rmaw
<559>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Allah
7yhla
<430>
tuanku
8ynda
<113>
Abraham
9Mhrba
<85>
jika
11Ksy 10Ma
<3426> <518>
sekarang
12an
<4994>
ini Engkau berkenan untuk
 
 
membuat
13xylum
<6743> ==>
perjalananku
14ykrd
<1870>
berhasil
13xylum
<== <6743>
 
18hyle 17Klh 16ykna 15rsa
<5921> <1980> <595> <834>
43
lihatlah
1hnh
<2009>
aku
2ykna
<595>
akan
 
 
berdiri
3bun
<5324>
di dekat
4le
<5921>
mata
5Nye
<5869>
air
6Mymh
<4325>
itu jika
7hyhw
<1961>
seorang gadis
8hmleh
<5959>
datang
9tauyh
<3318>
untuk
 
 
mengambil air
10basl
<7579>
aku akan
 
 
berkata
11ytrmaw
<559>
kepadanya
12hyla
<413>
Tolong izinkan
14an
<4994>
aku
 
 
minum
13ynyqsh
<8248>
sedikit
15jem
<4592>
dari
 
 
air
16Mym
<4325>
yang ada di
 
 
kendimu
17Kdkm
<3537>
44
Jika perempuan itu
 
 
berkata
1hrmaw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
 
4hta 3Mg
<859> <1571>
Minumlah
5hts
<8354>
dan aku
 
 
juga
6Mgw
<1571>
akan
 
 
mengambil air
8basa
<7579>
untuk
 
 
unta-untamu
7Kylmgl
<1581>
biarlah
9awh
<1931>
perempuan
10hsah
<802>
itu
 
 
yang
11rsa
<834>
TUHAN
13hwhy
<3068>
tetapkan
12xykh
<3198>
bagi
 
 
anak laki-laki
14Nbl
<1121>
tuanku
15ynda
<113>
45
Sebelum
2Mrj
<2962>
aku
1yna
<589>
selesai
3hlka
<3615>
berdoa
4rbdl
<1696>
dalam
5la
<413>
hatiku
6ybl
<3820>
lihatlah
7hnhw
<2009>
Ribka
8hqbr
<7259>
datang
9tauy
<3318>
ke sumur mengambil air dengan membawa

kendi
10hdkw
<3537>
di
11le
<5921>
bahunya
12hmks
<7926>
Ketika dia
 
 
turun
13drtw
<3381>
ke
 
 
sumur
14hnyeh
<5869>
untuk
 
 
mengambil
15bastw
<7579>
air aku
 
 
berkata
16rmaw
<559>
kepadanya
17hyla
<413>
Tolong
19an
<4994>
berilah
18ynyqsh
<8248> ==>
aku
 
 
minum
18ynyqsh
<== <8248>
46
Dia pun
 
 
segera
1rhmtw
<4116>
menurunkan
2drwtw
<3381>
kendinya
3hdk
<3537>
itu
 
 
dari
4hylem
<5921>
bahunya dan

berkata
5rmatw
<559>
Minumlah
6hts
<8354>
dan aku
 
 
juga
7Mgw
<1571>
akan
 
 
mengambil air
9hqsa
<8248>
untuk
 
 
unta-untamu
8Kylmg
<1581>
Lalu aku
 
 
minum
10tsaw
<8354>
dan dia
 
 
juga
11Mgw
<1571>
memberi minum
13htqsh
<8248>
unta-untaku
12Mylmgh
<1581>
47
Kemudian aku
 
 
bertanya
1lasaw
<7592>
kepadanya
3rmaw 2hta
<559> <853>
Anak
4tb
<1323>
siapakah
5ym
<4310>
engkau
6ta
<859>
Jawabnya
7rmatw
<559>
Anak perempuan
8tb
<1323>
Betuel
9lawtb
<1328>
dia adalah
 
 
anak laki-laki
10Nb
<1121>
yang
12rsa
<834>
dilahirkan
13hdly
<3205>
 
14wl
<0>
Milka
15hklm
<4435>
bagi
 
 
Nahor
11rwxn
<5152>
Aku pun
 
 
memasangkan
16Mvaw
<7760>
anting-anting
17Mznh