Prev Chapter 2 Kings 4 Next Chapter
1
Salah
 
 
seorang
1hsaw
<802>
 
2txa
<259>
istri
3ysnm
<802>
dari
 
 
rombongan
4ynb
<1121>
nabi
5Myaybnh
<5030>
mengadu
6hqeu
<6817>
kepada
7la
<413>
Elisa
8esyla
<477>
sambil
 
 
berseru
9rmal
<559>
Hambamu
10Kdbe
<5650>
yaitu
 
 
suamiku
11ysya
<376>
sudah
 
 
mati
12tm
<4191>
dan
 
 
engkau
13htaw
<859>
mengetahui
14tedy
<3045>
bahwa
15yk
<3588>
hambamu
16Kdbe
<5650>
itu
17hyh
<1961>
takut
18ary
<3372>
akan
19ta
<853>
TUHAN
20hwhy
<3068>
Namun sekarang
 
 
penagih
21hsnhw
<5383>
utang
 
 
datang
22ab
<935>
untuk
 
 
mengambil
23txql
<3947>
 
24ta
<853>
kedua
25yns
<8147>
anakku
26ydly
<3206>
untuk
 
 
menjadi
27wl
<0>
budaknya
28Mydbel
<5650>
2
Elisa
3esyla
<477>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2hyla
<413>
Apa
4hm
<4100>
yang dapat aku
 
 
perbuat
5hvea
<6213>
 
6Kl
<0>
Beritahukanlah
7ydygh
<5046>
 
8yl
<0>
apa
9hm
<4100>
yang kamu
 
 
punya
10sy
<3426>
di
11*Kl {ykl}
<0>
rumah
12tybb
<1004>
Jawabnya
13rmatw
<559>
Tidak ada
14Nya
<369>
sesuatu apa pun
16lk
<3605>
di
 
 
rumah
17tybb
<1004>
hambamu
15Ktxpsl
<8198>
ini
18yk
<3588>
selain
 
 
hanya
19Ma
<518>
sebuah
 
 
buli-buli
20Kwoa
<610>
berisi
 
 
minyak
21Nms
<8081>
3
Elisa
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
Pergi
2ykl
<1980>
dan
 
 
mintalah
3ylas
<7592>
 
4Kl
<0>
bejana-bejana
5Mylk
<3627>
dari luar
7Uwxh
<2351>
dari
6Nm
<4480>
 
8tam
<853>
semua
9lk
<3605>
tetanggamu
10*Kynks {yknks}
<7934>
bejana-bejana
11Mylk
<3627>
yang
 
 
kosong
12Myqr
<7386>
Namun
 
 
jangan
13la
<408>
mengumpulkan sedikit
14yjyemt
<4591>
4
Sesudah itu
 
 
masuk
1tabw
<935>
dan
 
 
tutuplah
2trgow
<5462>
pintu
3tldh
<1817>
sesudah
5debw 4Kdeb
<1157> <1157>
anak-anakmu
6Kynb
<1121>
masuk Kemudian

tuanglah
7tquyw
<3332>
minyak itu

ke dalam
8le
<5921>
seluruh
9lk
<3605>
bejana
10Mylkh
<3627>
dan
 
 
angkatlah
13yeyot
<5265>
yang
11hlah
<428>
sudah
 
 
berisi penuh
12almhw
<4392>
5
Sesudah itu perempuan itu
 
 
pergi
1Kltw
<1980>
dan
2wtam
<853>
menutup
3rgotw
<5462>
pintu
4tldh
<1817>
 
5hdeb
<1157>
sesudah
6debw
<1157>
anak-anaknya
7hynb
<1121>
masuk Lalu
 
 
Mereka
8Mh
<1992>
mendekatkan
9Mysgm
<5066>
bejana-bejana
 
 
kepadanya
10hyla
<413>
sementara
 
 
dia
11ayhw
<1931>
menuang
12*tquwm {tquym}
<3332>
6
Saat
1yhyw
<1961>
bejana-bejana
3Mylkh
<3627>
itu sudah
 
 
penuh
2talmk
<4390>
perempuan itu
 
 
berkata
4rmatw
<559>
kepada
5la
<413>
anaknya
6hnb
<1121>
Dekatkanlah
7hsygh
<5066>
kepadaku
8yla
<413>
 
9dwe
<5750>
bejana
10ylk
<3627>
lainnya Anaknya
 
 
menjawab
11rmayw
<559>
kepadanya
12hyla
<413>
Tidak
13Nya
<369>
ada
 
 
lagi
14dwe
<5750>
bejana
15ylk
<3627>
Lalu
 
 
minyak
17Nmsh
<8081>
itu
 
 
berhenti
16dmeyw
<5975>
mengisi
 
 
7
Lalu perempuan itu

datang
1abtw
<935>
kepada
2dgtw
<5046>
abdi
3syal
<376>
Allah
4Myhlah
<430>
dan dia
 
 
berkata
5rmayw
<559>
Pergi
6ykl
<1980>
dan
 
 
juallah
7yrkm
<4376>
 
8ta
<853>
minyak
9Nmsh
<8081>
itu untuk
 
 
membayar
10ymlsw
<7999>
 
11ta
<853>
utangmu
12*Kysn {ykysn}
<5386>
sehingga
 
 
kamu
13taw
<859>
dan
 
 
anak-anakmu
14*Kynbw {ykynb}
<1121>
dapat
 
 
hidup
15yyxt
<2421>
dari
 
 
sisanya
16rtwnb
<3498>
 
17P
<0>
8
Pada suatu
1yhyw
<1961>
hari
2Mwyh
<3117>
Elisa
4esyla
<477>
pergi
3rbeyw
<5674>
ke
5la
<413>
Sunem
6Mnws
<7766>
Di sana
7Msw
<8033>
ada
 
 
perempuan
8hsa
<802>
kaya
9hlwdg
<1419>
yang
 
 
mengundangnya
10qzxtw
<2388>
untuk
11wb
<0>
makan
12lkal
<398>
sehidangan
13Mxl
<3899>
dengannya Jadi
14yhyw
<1961>
setiap kali
15ydm
<1767>
dia
 
 
melewatinya
16wrbe
<5674>
dia
 
 
singgah
17roy
<5493>
ke sana
18hms
<8033>
untuk
 
 
makan
19lkal
<398>
hidangannya
20Mxl
<3899>
9
Perempuan itu
 
 
berkata
1rmatw
<559>
kepada
2la
<413>
suaminya
3hsya
<376>
Sesungguhnya
4hnh
<2009>
sekarang
5an
<4994>
aku
 
 
mengetahui
6ytedy
<3045>
bahwa
7yk
<3588>
orang yang
13wnyle 12rbe 11awh
<5921> <5674> <1931>
senantiasa
14dymt
<8548>
datang kepada kita itu adalah
 
 
abdi
8sya
<376>
Allah
9Myhla
<430>
yang
 
 
kudus
10swdq
<6918>
10
Hendaknya kita membangun sebuah
2an 1hven
<4994> <6213>
kamar atas
3tyle
<5944>
yang
 
 
kecil
5hnjq
<6996>
dengan
 
 
dinding
4ryq
<7023>
batu dan
 
 
menaruh
6Myvnw
<7760>
di
7wl
<0>
sana
8Ms
<8033>
sebuah
 
 
tempat tidur
9hjm
<4296>
meja
10Nxlsw
<7979>
kursi
11aokw
<3678>
dan
 
 
kandil
12hrwnmw
<4501>
sehingga
13hyhw
<1961>
jika dia
 
 
datang
14wabb
<935>
kepada
15wnyla
<413>
kita dia dapat
 
 
singgah
16rwoy
<5493>
di
 
 
sana
17hms
<8033>
11
Pada
1yhyw
<1961>
suatu
 
 
hari
2Mwyh
<3117>
dia
 
 
datang
3abyw
<935>
ke
 
 
sana
4hms
<8033>
lalu
 
 
masuk
5royw
<5493>
ke
6la
<413>
kamar atas
7hyleh
<5944>
itu dan
 
 
tidur
8bksyw
<7901>
di
 
 
sana
9hms
<8033>
12
Kemudian
 
 
katanya
1rmayw
<559>
kepada
2la
<413>
Gehazi
3yzxg
<1522>
hambanya
4wren
<5288>
Panggillah
5arq
<7121>
perempuan Sunem
6tymnwsl
<7767>
itu
7tazh
<2063>
Lalu dia
 
 
memanggilnya
8arqyw
<7121>
dan perempuan itu
9hl
<0>
berdiri
10dmetw
<5975>
di
 
 
hadapan
11wynpl
<6440>
Gehazi
 
 
13
Elisa
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Coba
2wl
<0>
katakan
3rma
<559>
 
4an
<4994>
kepadanya
5hyla
<413>
Sesungguhnya
6hnh
<2009>
kamu telah sangat
 
 
bersusah-susah
7tdrx
<2729>
terhadap
8wnyla
<413>
kami
 
 
dengan
9ta
<854>
sangat untuk
 
 
segala
10lk
<3605>
sesuatu
11hdrxh
<2731>
ini
12tazh
<2063>
Apakah
13hm
<4100>
yang dapat aku
 
 
lakukan
14twvel
<6213>
untukmu Apakah
15Kl
<0>
ada
16syh
<3426>
yang dapat aku
 
 
katakan
17rbdl
<1696>
 
18Kl
<0>
kepada
19la
<413>
raja
20Klmh
<4428>
atau
21wa
<176>
kepada
22la
<413>
kepala
23rv
<8269>
tentara
24abuh
<6635>
tentang kamu Perempuan itu
 
 
menjawab
25rmatw
<559>
Aku
28ykna
<595>
ini
 
 
tinggal
29tbsy
<3427>
di
 
 
tengah-tengah
26Kwtb
<8432>
kaumku
27yme
<5971>
sendiri
 
 
14
Elisa
 
 
bertanya
1rmayw
<559>
Apakah
2hmw
<4100>
yang dapat aku
 
 
perbuat
3twvel
<6213>
baginya
4hl
<0>
Gehazi
6yzxyg
<1522>
menjawab
5rmayw
<559>
Ah
7lba
<61>
dia
 
 
tidak
9Nya
<369>
mempunyai
10hl
<0>
anak
8Nb
<1121>
sementara
 
 
suaminya
11hsyaw
<376>
sudah tua
12Nqz
<2204>
15
Elisa
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Panggil
2arq
<7121>
dia Lalu perempuan itu
3hl
<0>
dipanggil
4arqyw
<7121>
dan dia
5hl
<0>
berdiri
6dmetw
<5975>
di
 
 
pintu
7xtpb
<6607>
16
Elisa
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Tahun depan

pada
2dewml
<4150>
waktu
4tek
<6256>
seperti
 
 
ini
3hzh
<2088>
 
5hyx
<2416>
kamu
6*ta {yta}
<859>
akan
 
 
menggendong
7tqbx
<2263>
seorang
 
 
anak laki-laki
8Nb
<1121>
Namun
 
 
jawab
9rmatw
<559>
perempuan itu

Jangan
10la
<408>
tuanku
11ynda
<113>
ya
 
 
abdi
12sya
<376>
Allah
13Myhlah
<430>
Janganlah
14la
<408>
berdusta
15bzkt
<3576>
kepada
 
 
hambamu
16Ktxpsb
<8198>
17
Lalu
 
 
perempuan
2hsah
<802>
itu
 
 
mengandung
1rhtw
<2029>
dan
 
 
melahirkan
3dltw
<3205>
seorang
 
 
anak laki-laki
4Nb
<1121>
pada
 
 
waktu
5dewml
<4150>
seperti
 
 
itu
6hzh
<2088>
pada
 
 
tahun berikutnya
8hyx 7tek
<2416> <6256>
seperti
 
 
yang
9rsa
<834>
Elisa
12esyla
<477>
katakan
10rbd
<1696>
kepadanya
11hyla
<413>
18
Lalu
 
 
anak
2dlyh
<3206>
itu
 
 
menjadi
3yhyw
<1961>
semakin besar
1ldgyw
<1431>
Pada suatu
 
 
hari
4Mwyh
<3117>
dia
 
 
keluar
5auyw
<3318>
untuk
 
 
mendatangi
6la
<413>
ayahnya
7wyba
<1>
di antara
8la
<413>
para
 
 
penyabit gandum
9Myruqh
<7114>
19
Kemudian anak itu
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2la
<413>
ayahnya
3wyba
<1>
Aduh
 
 
kepalaku
4ysar
<7218>
kepalaku
5ysar
<7218>
Ayahnya
 
 
berkata
6rmayw
<559>
kepada
7la
<413>
hambanya
8renh
<5288>
Bawalah
9whav
<5375>
dia
 
 
kepada
10la
<413>
ibunya
11wma
<517>
20
Dia
 
 
mengangkatnya
1whavyw
<5375>
dan
 
 
membawanya
2whaybyw
<935>
kepada
3la
<413>
ibunya
4wma
<517>
Lalu anak itu
 
 
duduk
5bsyw
<3427>
di
6le
<5921>
pangkuan
7hykrb
<1290>
ibunya
 
 
sampai
8de
<5704>
tengah hari
9Myrhuh
<6672>
lalu
 
 
mati
10tmyw
<4191>
21
Perempuan itu
 
 
naik
1letw
<5927>
dan
 
 
membaringkan
2whbkstw
<7901>
anaknya
 
 
di
3le
<5921>
tempat tidur
4tjm
<4296>
abdi
5sya
<376>
Allah
6Myhlah
<430>
itu
 
 
menutup
7rgotw
<5462>
pintu di
 
 
belakangnya
8wdeb
<1157>
lalu
 
 
pergi
9autw
<3318>
22
Lalu dia
 
 
memanggil
1arqtw
<7121>
 
2la
<413>
suaminya
3hsya
<376>
dan
 
 
berkata
4rmatw
<559>
Sekarang
6an
<4994>
suruhlah
5hxls
<7971>
salah
7yl
<0>
seorang
8dxa
<259>
 
9Nm
<4480>
pelayanmu
10Myrenh
<5288>
menghadapku dengan membawa
 
 
seekor
11txaw
<259>
keledai betina
12twntah
<860>
Aku akan
 
 
pergi
13huwraw
<7323>
kepada
14de
<5704>
abdi
15sya
<376>
Allah
16Myhlah
<430>
lalu
 
 
pulang
17hbwsaw
<7725>
23
Suaminya
 
 
bertanya
1rmayw
<559>
Mengapa
2ewdm
<4069>
kamu
3*ta {yta}
<859>
pergi
4*tklh {ytklh}
<1980>
kepadanya
5wyla
<413>
Sekarang
6Mwyh
<3117>
bukan
7al
<3808>
bulan baru
8sdx
<2320>
dan
 
 
bukan
9alw
<3808>
hari Sabat
10tbs
<7676>
Istrinya
 
 
menjawab
11rmatw
<559>
Jangan khawatir
12Mwls
<7965>
24
Lalu dia
 
 
memasang pelana
1sbxtw
<2280>
pada
 
 
keledai
2Nwtah
<860>
dan
 
 
berkata
3rmatw
<559>
kepada
4la
<413>
pelayannya
5hren
<5288>
Maju
6ghn
<5090>
dan
 
 
berjalanlah
7Klw
<1980>
Jangan
8la
<408>
menahanku
9ruet
<6113>
dalam perjalananku
11bkrl 10yl
<7392> <0>
kecuali
12yk
<3588>
jika
13Ma
<518>
aku
 
 
katakan
14ytrma
<559>
kepadamu
15Kl
<0>
25
Kemudian mereka
 
 
berangkat
1Kltw
<1980>
untuk
 
 
pergi
2awbtw
<935>
kepada
3la
<413>
abdi
4sya
<376>
Allah
5Myhlah
<430>
itu
 
 
di
6la
<413>
Gunung
7rh
<2022>
Karmel
8lmrkh
<3760>
Saat
 
 
abdi
11sya
<376>
Allah
12Myhlah
<430>
itu
9yhyw
<1961>
melihatnya
10twark
<7200>
 
13hta
<853>
dari jauh
14dgnm
<5048>
dia
 
 
berkata
15rmayw
<559>
kepada
16la
<413>
Gehazi
17yzxyg
<1522>
pelayannya
18wren
<5288>
Lihatlah
19hnh
<2009>
perempuan Sunem
20tymnwsh
<7767>
itu
21zlh
<1975>
datang
 
 
26
Oleh sebab itu
 
 
larilah
2Uwr
<7323>
sekarang
3an 1hte
<4994> <6258>
untuk
 
 
menemuinya
4htarql
<7125>
lalu
 
 
katakanlah
5rmaw
<559>
Apakah kamu
6hl
<0>
selamat
7Mwlsh
<7965>
Apakah suamimu
8Kl
<0>
selamat
9Mwlsh
<7965>
Apakah anakmu
10Ksyal
<376>
selamat
11Mwlsh
<7965>
Perempuan
12dlyl
<3206>
itu
 
 
menjawab
13rmatw
<559>
Selamat
14Mwls
<7965>
27
Lalu saat dia
 
 
sampai
1abtw
<935>
kepada
2la
<413>
abdi
3sya
<376>
Allah
4Myhlah
<430>
itu
 
 
di
5la
<413>
gunung
6rhh
<2022>
dia
 
 
memegang
7qzxtw
<2388>
kakinya
8wylgrb
<7272>
tetapi
 
 
Gehazi
10yzxyg
<1522>
mendekat
9sgyw
<5066>
untuk
 
 
mengusirnya
11hpdhl
<1920>
Lalu
 
 
abdi
13sya
<376>
Allah
14Myhlah
<430>
itu
 
 
berkata
12rmayw
<559>
Biarkanlah
15hprh
<7503>
dia
16hl
<0>
karena
17yk
<3588>
hatinya
18hspn
<5315>
pedih
19hrm
<4843>
 
20hl
<0>
TUHAN
21hwhyw
<3069>
telah
 
 
menyembunyikannya
22Myleh
<5956>
dari
23ynmm
<4480>
padaku dan
 
 
tidak
24alw
<3808>
memberitahukannya
25dygh
<5046>
 
26yl
<0>
28
Perempuan itu
 
 
berkata
1rmatw
<559>
Apakah aku
 
 
meminta
2ytlash
<7592>
seorang
 
 
anak laki-laki
3Nb
<1121>
kepada
4tam
<853>
Tuanku
5ynda
<113>
Bukankah
6alh
<3808>
aku sudah
 
 
berkata
7ytrma
<559>
Jangan
8al
<3808>
memberiku harapan kosong
9hlst
<7952>
 
10yta
<853>
29
Elisa
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Gehazi
2yzxygl
<1522>
Ikatlah
3rgx
<2296>
pinggangmu
4Kyntm
<4975>
Bawalah
5xqw
<3947>
tongkatku
6ytnesm
<4938>
dalam
 
 
tanganmu
7Kdyb
<3027>
dan
 
 
pergilah
8Klw
<1980>
Apabila
9yk
<3588>
kamu
 
 
bertemu
10aumt
<4672>
seseorang
11sya
<376>
jangan
12al
<3808>
memberinya salam
13wnkrbt
<1288>
dan
 
 
apabila
14ykw
<3588>
seseorang
16sya
<376>
memberi salam
15Kkrby
<1288>
janganlah
17al
<3808>
menjawabnya
18wnnet
<6030>
Letakkanlah
19tmvw
<7760>
tongkat
20ytnesm
<4938>
ini
 
 
di atas
21le
<5921>
wajah
22ynp
<6440>
anak
23renh
<5288>
itu
 
 
30
Ibu
2Ma
<517>
anak
3renh
<5288>
itu
 
 
berkata
1rmatw
<559>
Demi
 
 
TUHAN
5hwhy
<3068>
yang
 
 
hidup
6yxw 4yx
<2416> <2416>
dan demi
 
 
hidupmu
7Kspn
<5315>
sendiri aku
 
 
tidak
8Ma
<518>
akan
 
 
meninggalkan
9Kbzea
<5800>
engkau Lalu Elisa
 
 
bangkit
10Mqyw
<6965>
untuk
 
 
berjalan
11Klyw
<1980>
mengikutinya
12hyrxa
<310>
31
Gehazi
1yzxgw
<1522>
yang
 
 
berjalan
2rbe
<5674>
mendahului
3Mhynpl
<6440>
mereka
 
 
meletakkan
4Mvyw
<7760>
 
5ta
<853>
tongkat
6tnesmh
<4938>
itu
 
 
di
7le
<5921>
wajah
8ynp
<6440>
anak
9renh
<5288>
itu Namun
 
 
tidak ada
10Nyaw
<369>
suara
11lwq
<6963>
dan
 
 
tidak ada
12Nyaw
<369>
tanda kehidupan
13bsq
<7182>
Lalu dia
 
 
kembali
14bsyw
<7725>
menemui
15wtarql
<7125>
Elisa dan
 
 
memberitahukannya
16dgyw
<5046>
kepadanya
 
 
Anak
21renh
<5288>
itu
18rmal 17wl
<559> <0>
tidak
19al
<3808>
bangun
20Uyqh
<6974>
32
Ketika
1abyw
<935>
Elisa
2esyla
<477>
masuk ke
 
 
rumah
3htybh
<1004>
anak
5renh
<5288>
itu
 
 
tampak
4hnhw
<2009>
sudah
 
 
mati
6tm
<4191>
dan
 
 
terbaring
7bksm
<7901>
di
8le
<5921>
tempat tidur
9wtjm
<4296>
33
Lalu dia
 
 
masuk
1abyw
<935>
dan
 
 
menutup
2rgoyw
<5462>
pintu
3tldh
<1817>
sehingga hanya mereka
4deb
<1157>
berdua
5Mhyns
<8147>
di dalam Kemudian dia
 
 
berdoa
6llptyw
<6419>
kepada
7la
<413>
TUHAN
8hwhy
<3068>
34
Lalu dia
 
 
naik
1leyw
<5927>
dan
 
 
berbaring
2bksyw
<7901>
di atas
3le
<5921>
anak
4dlyh
<3206>
itu
 
 
Dibuatnya
5Mvyw
<7760>
mulutnya
6wyp
<6310>
berada
 
 
di atas
7le
<5921>
mulut
8wyp
<6310>
anak itu
 
 
matanya
9wynyew
<5869>
di atas
10le
<5921>
mata
11wynye
<5869>
anak itu dan
 
 
tangannya
12wypkw
<3709>
di atas
13le
<5921>
tangan
14*wypk {wpk}
<3709>
anak itu Dia
 
 
meniarap
15rhgyw
<1457>
di atas
16wyle
<5921>
anak itu sehingga
 
 
tubuh
18rvb
<1320>
anak
19dlyh
<3206>
itu
 
 
menjadi panas
17Mxyw
<2552>
35
Lalu dia
 
 
kembali
1bsyw
<7725>
berjalan
2Klyw
<1980>
di dalam
 
 
rumah
3tybb
<1004>
itu
 
 
sekali
4txa
<259>
ke sana
5hnh
<2008>
dan
 
 
sekali
6txaw
<259>
ke sini
7hnh
<2008>
kemudian
 
 
naik
8leyw
<5927>
dan
 
 
meniarap
9rhgyw
<1457>
lagi
 
 
di atas
10wyle
<5921>
anak itu
 
 
Anak
12renh
<5288>
itu
 
 
bersin
11rrwzyw
<2237>
sampai
13de
<5704>
tujuh
14ebs
<7651>
kali
15Mymep
<6471>
lalu
 
 
anak
17renh
<5288>
itu
 
 
membuka
16xqpyw
<6491>
 
18ta
<853>
matanya
19wynye
<5869>
36
Lalu Elisa
 
 
memanggil
1arqyw
<7121>
 
2la
<413>
Gehazi
3yzxyg
<1522>
ke hadapannya dan
 
 
berkata
4rmayw
<559>
Panggillah
5arq
<7121>
 
6la
<413>
perempuan Sunem
7tymnsh
<7767>
itu
8tazh
<2063>
ke hadapanku Perempuan itu
 
 
dipanggil
9harqyw
<7121>
dan dia
 
 
datang
10awbtw
<935>
kepadanya
11wyla
<413>
Elisa
 
 
berkata
12rmayw
<559>
Angkatlah
13yav
<5375>
anakmu
14Knb
<1121>
37
Dia
 
 
masuk
1abtw
<935>
dan
 
 
tersungkur
2lptw
<5307>
di
3le
<5921>
depan
 
 
kakinya
4wylgr
<7272>
dengan sujud
 
 
menyembah
5wxtstw
<7812>
sampai ke
 
 
tanah
6hura
<776>
Kemudian dia
 
 
mengangkat
7avtw
<5375>
 
8ta
<853>
anaknya
9hnb
<1121>
dan keluar
11P 10autw
<0> <3318>
38
Elisa
1esylaw
<477>
kembali
2bs
<7725>
ke
 
 
Gilgal
3hlglgh
<1537>
ketika bencana
 
 
kelaparan
4berhw
<7458>
melanda
 
 
negeri
5Urab
<776>
itu Saat
 
 
rombongan
6ynbw
<1121>
nabi
7Myaybnh
<5030>
sedang
 
 
duduk
8Mybsy
<3427>
di
 
 
depannya
9wynpl
<6440>
dia
 
 
berkata
10rmayw
<559>
kepada
 
 
pelayannya
11wrenl
<5288>
Taruhlah
12tps
<8239>
kuali
13ryoh
<5518>
paling
 
 
besar
14hlwdgh
<1419>
dan
 
 
masaklah
15lsbw
<1310>
makanan
16dyzn
<5138>
bagi
 
 
rombongan
17ynbl
<1121>
nabi
18Myaybnh
<5030>
itu
 
 
39
Lalu
 
 
salah
2dxa
<259>
seorang
 
 
keluar
1auyw
<3318>
ke
3la
<413>
ladang
4hdvh
<7704>
mengumpulkan
5jqll
<3950>
sayur-sayuran
6tra
<219>
Dia
 
 
menemui
7aumyw
<4672>
pohon sulur-suluran
8Npg
<1612>
liar
9hdv
<7704>
dan
 
 
memetik
10jqlyw
<3950>
dari
11wnmm
<4480>
sana
 
 
labu
12teqp
<6498>
liar
13hdv
<7704>
serangkul
 
 
penuh
14alm
<4393>
ke dalam
 
 
jubahnya
15wdgb
<899>
Sesudah
 
 
pulang
16abyw
<935>
dia
 
 
mengiris-ngirisnya
17xlpyw
<6398>
ke
18la
<413>
dalam
 
 
kuali
19ryo
<5518>
 
20dyznh
<5138>
karena
21yk
<3588>
dia
 
 
tidak
22al
<3808>
mengetahuinya
23wedy
<3045>
40
Saat
 
 
makanan
3lwkal
<398>
itu
 
 
dituang
1wquyw
<3332>
untuk
4yhyw
<1961>
memberi makan
5Mlkak
<398>
kepada
 
 
orang-orang
2Mysnal
<376>
itu
6dyznhm
<5138>
mereka
7hmhw
<1992>
berteriak
8wqeu
<6817>
dan
 
 
berkata
9wrmayw
<559>
Kematian
10twm
<4194>
ada dalam
 
 
kuali
11ryob
<5518>
itu hai
 
 
abdi
12sya
<376>
Allah
13Myhlah
<430>
Mereka pun
 
 
tidak dapat
14alw
<3808>
tahan
15wlky
<3201>
untuk
 
 
memakannya
16lkal
<398>
41
Elisa
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Ambillah
2wxqw
<3947>
tepung
3xmq
<7058>
Lalu dia
 
 
melemparkannya
4Klsyw
<7993>
ke dalam
5la
<413>
kuali
6ryoh
<5518>
dengan
 
 
berkata
7rmayw
<559>
Tuanglah
8qu
<3332>
bagi
 
 
orang-orang
9Mel
<5971>
itu untuk mereka
 
 
makan
10wlkayw
<398>
Lalu
 
 
tidak
11alw
<3808>
ada
12hyh
<1961>
lagi
 
 
sesuatu
13rbd
<1697>
yang
 
 
berbahaya
14er
<7451>
di dalam
 
 
kuali
15ryob
<5518>
itu
16o
<0>
42
Seorang laki-laki
1syaw
<376>
datang
2ab
<935>
dari
3lebm
<0>
Baal-Salisa
4hsls
<1190>
untuk
 
 
membawakan
5abyw
<935>
abdi
6syal
<376>
Allah
7Myhlah
<430>
roti
8Mxl
<3899>
hasil yang pertama
9Myrwkb
<1061>
dua puluh
10Myrve
<6242>
roti
11Mxl
<3899>
jelai
12Myrev
<8184>
dan
 
 
gandum baru
13lmrkw
<3759>
dalam
 
 
kantong
14wnlqub
<6861>
Elisa
 
 
berkata
15rmayw
<559>
Berikanlah
16Nt
<5414>
kepada
 
 
orang-orang
17Mel
<5971>
itu untuk
 
 
dimakan
18wlkayw
<398>
43
Pelayannya
2wtrsm
<8334>
berkata
1rmayw
<559>
Bagaimana
3hm
<4100>
aku
 
 
menghidangkan
4Nta
<5414>
ini
5hz
<2088>
di depan
6ynpl
<6440>
seratus
7ham
<3967>
orang
8sya
<376>
Jawabnya
9rmayw
<559>
Berikan
10Nt
<5414>
kepada
 
 
orang-orang
11Mel
<5971>
untuk mereka
 
 
makan
12wlkayw
<398>
karena
13yk
<3588>
inilah
14hk
<3541>
firman
15rma
<559>
TUHAN
16hwhy
<3068>
Orang akan
 
 
makan
17lka
<398>
dan ada
 
 
sisanya
18rtwhw
<3498>
44
Lalu dia menghidangkannya di
1Ntyw
<5414>
hadapan
2Mhynpl
<6440>
mereka untuk
 
 
dimakan
3wlkayw
<398>
dan
 
 
tersisa
4wrtwyw
<3498>
sesuai dengan
 
 
firman
5rbdk
<1697>
TUHAN
6hwhy
<3068>
 
7P
<0>