Prev Chapter Ezekiel 20 Next Chapter
1
Dan terjadilah
 
 
pada
1yhyw
<1961>
tahun
2hnsb
<8141>
ketujuh
3tyeybsh
<7637>
bulan
 
 
kelima
4ysmxb
<2549>
pada hari
 
 
kesepuluh
5rwveb
<6218>
bulan
6sdxl
<2320>
itu
7wab
<935>
beberapa
8Mysna
<582>
tua-tua
9ynqzm
<2205>
Israel
10larvy
<3478>
datang untuk
 
 
meminta
11srdl
<1875>
nasihat
12ta
<853>
TUHAN
13hwhy
<3068>
dan mereka
 
 
duduk
14wbsyw
<3427>
di
15ynpl
<6440>
depanku
16o
<0>
2
Lalu
1yhyw
<1961>
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
4yla
<413>
kata-Nya
5rmal
<559>
3
Anak
1Nb
<1121>
manusia
2Mda
<120>
bicaralah
3rbd
<1696>
kepada
4ta
<853>
tua-tua
5ynqz
<2205>
Israel
6larvy
<3478>
dan
 
 
katakan
7trmaw
<559>
kepada
8Mhla
<413>
mereka
 
 
Beginilah
9hk
<3541>
perkataan
10rma
<559>
Tuhan
11ynda
<136>
ALLAH
12hwhy
<3068>
Apakah
14yta
<853>
kamu
15Mta
<859>
datang
16Myab
<935>
untuk
 
 
meminta
13srdlh
<1875>
nasihat dari-Ku Demi Aku yang
 
 
hidup
17yx
<2416>
Aku
18yna
<589>
tidak
19Ma
<518>
akan
 
 
dimintai
20srda
<1875>
nasihat olehmu
21Mkl
<0>
firman
22Man
<5002>
Tuhan
23ynda
<136>
ALLAH
24hwhy
<3068>
4
Maukah kamu
 
 
menghakimi
1jpsth
<8199>
mereka hai
 
 
anak
4Nb
<1121>
manusia
5Mda
<120>
maukah kamu
2Mta
<853>
menghakimi
3jwpsth
<8199>
mereka Biarlah mereka
 
 
mengetahui
9Meydwh
<3045>
 
6ta
<853>
kekejian-kekejian
7tbewt
<8441>
nenek moyang
8Mtwba
<1>
mereka
 
 
5
dan
 
 
katakanlah
1trmaw
<559>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka
 
 
Beginilah
3hk
<3541>
firman
4rma
<559>
Tuhan
5ynda
<136>
ALLAH
6hwhy
<3069>
pada
 
 
hari
7Mwyb
<3117>
ketika Aku
 
 
memilih
8yrxb
<977>
Israel
9larvyb
<3478>
Aku
 
 
bersumpah
10avaw
<5375>
kepada
11ydy
<3027>
keturunan
12erzl
<2233>
 
13tyb
<1004>
Yakub
14bqey
<3290>
serta membuat diri-Ku sendiri
 
 
dikenal
15edwaw
<3045>
oleh
 
 
mereka
16Mhl
<0>
di
 
 
negeri
17Urab
<776>
Mesir
18Myrum
<4714>
Aku
 
 
bersumpah
19avaw
<5375>
kepada
20ydy
<3027>
mereka
21Mhl
<0>
dengan
 
 
berkata
22rmal
<559>
Akulah
23yna
<589>
TUHAN
24hwhy
<3068>
Allahmu
25Mkyhla
<430>
6
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
Aku
 
 
bersumpah
4ydy 3ytavn
<3027> <5375>
kepada mereka bahwa Aku akan
5Mhl
<0>
membawa
6Mayuwhl
<3318> ==>
mereka
 
 
keluar
6Mayuwhl
<== <3318>
dari
 
 
tanah
7Uram
<776>
Mesir
8Myrum
<4714>
menuju
9la
<413>
suatu
 
 
tanah
10Ura
<776>
yang
11rsa
<834>
telah Aku
 
 
pilih
12ytrt
<8446>
untuk mereka tanah yang
13Mhl
<0>
dialiri
14tbz
<2100>
dengan
 
 
susu
15blx
<2461>
dan
 
 
madu
16sbdw
<1706>
yang
 
 
termulia
17ybu
<6643>
di antara
18ayh
<1931>
seluruh
19lkl
<3605>
negeri
20twurah
<776>
7
Aku
 
 
berfirman
1rmaw
<559>
kepada
2Mhla
<413>
mereka
 
 
Masing-masing
3sya
<376>
orang harus
 
 
membuang
6wkylsh
<7993>
kejijikan-kejijikan
4yuwqs
<8251>
dari
 
 
matanya
5wynye
<5869>
dan
 
 
jangan
9la
<408>
menajiskan
10wamjt
<2930>
dirimu dengan
 
 
berhala-berhala
7ylwlgbw
<1544>
Mesir
8Myrum
<4714>
Akulah
11yna
<589>
TUHAN
12hwhy
<3068>
Allahmu
13Mkyhla
<430>
8
Akan tetapi mereka
 
 
memberontak
1wrmyw
<4784>
melawan Aku dan
2yb
<0>
tidak
3alw
<3808>
mau
4wba
<14>
mendengarkan
5emsl
<8085>
Aku
6yla
<413>
Mereka
 
 
masing-masing
7sya
<376>
tidak
11al
<3808>
membuang
12wkylsh
<7993>
 
8ta
<853>
kejijikan-kejijikan
9yuwqs
<8251>
dari
 
 
mata
10Mhynye
<5869>
mereka
 
 
ataupun
16al
<3808>
meninggalkan
17wbze
<5800>
 
13taw
<853>
berhala-berhala
14ylwlg
<1544>
Mesir
15Myrum
<4714>
Lalu Aku
 
 
mengatakan
18rmaw
<559>
bahwa Aku akan
 
 
mencurahkan
19Kpsl
<8210>
murka-Ku
20ytmx
<2534>
ke
 
 
atas
21Mhyle
<5921>
mereka untuk
 
 
menggenapi
22twlkl
<3615>
kemarahan-Ku
23ypa
<639>
terhadap
 
 
mereka
24Mhb
<0>
di
 
 
tengah-tengah
25Kwtb
<8432>
tanah
26Ura
<776>
Mesir
27Myrum
<4714>
9
Akan tetapi Aku
 
 
bertindak
1veaw
<6213>
demi
2Neml
<4616>
nama-Ku
3yms
<8034>
supaya
 
 
tidak
4ytlbl
<1115>
dinajiskan
5lxh
<2490>
di hadapan
6ynyel
<5869>
bangsa-bangsa
7Mywgh
<1471>
yang
8rsa
<834>
di antaranya
10Mkwtb
<8432>
mereka
9hmh
<1992>
tinggal
 
 
yang
11rsa
<834>
di hadapan
14Mhynyel
<5869>
bangsa-bangsa itu Aku

memperkenalkan
12ytedwn
<3045>
diri-Ku sendiri
 
 
kepada
13Mhyla
<413>
mereka dengan
 
 
membawa
15Mayuwhl
<3318> ==>
mereka
 
 
keluar
15Mayuwhl
<== <3318>
dari
 
 
tanah
16Uram
<776>
Mesir
17Myrum
<4714>
10
Jadi Aku membawa mereka
 
 
keluar
1Mayuwaw
<3318>
dari
 
 
tanah
2Uram
<776>
Mesir
3Myrum
<4714>
dan
 
 
membawa
4Mabaw
<935>
mereka
 
 
ke
5la
<413>
padang belantara
6rbdmh
<4057>
11
Aku
 
 
memberi
1Ntaw
<5414>
mereka
2Mhl
<0>
 
3ta
<853>
ketetapan-ketetapan-Ku
4ytwqx
<2708>
dan
 
 
memberi tahu
7ytedwh
<3045>
mereka
5taw
<853>
peraturan-peraturan-Ku
6yjpsm
<4941>
 
8Mtwa
<853>
yang
9rsa
<834>
jika
11Mtwa
<853>
seseorang
12Mdah
<120>
menaatinya
10hvey
<6213>
ia akan
 
 
hidup
13yxw
<2425>
 
14Mhb
<0>
12
Aku
 
 
juga
1Mgw
<1571>
memberi mereka
2ta
<853>
hari-hari Sabat-Ku
3ytwtbs
<7676>
sebagai suatu
6twyhl 5Mhl 4yttn
<1961> <0> <5414>
tanda
7twal
<226>
antara
8ynyb
<996>
Aku
 
 
dan
9Mhynybw
<996>
mereka supaya mereka dapat
 
 
mengetahui
10tedl
<3045>
bahwa
11yk
<3588>
Akulah
12yna
<589>
TUHAN
13hwhy
<3068>
yang
 
 
menguduskan
14Msdqm
<6942>
mereka
 
 
13
Akan tetapi
2yb
<0>
keturunan
3tyb
<1004>
Israel
4larvy
<3478>
memberontak
1wrmyw
<4784>
terhadap Aku di
 
 
padang belantara
5rbdmb
<4057>
Mereka
 
 
tidak
7al
<3808>
hidup
8wklh
<1980>
menurut
 
 
ketetapan-ketetapan-Ku
6ytwqxb
<2708>
dan mereka
 
 
menolak
11woam
<3988>
 
9taw
<853>
peraturan-peraturan-Ku
10yjpsm
<4941>
yang
12rsa
<834>
olehnya jika
14Mta
<853>
seseorang
15Mdah
<120>
mematuhi
13hvey
<6213>
ketetapan dan peraturan itu ia akan

hidup
16yxw
<2425>
Dan
18taw 17Mhb
<853> <0>
hari-hari Sabat-Ku
19yttbs
<7676>
benar-benar
21dam
<3966>
mereka
 
 
najiskan
20wllx
<2490>
Lalu Aku
 
 
mengatakan
22rmaw
<559>
bahwa Aku akan
 
 
mencurahkan
23Kpsl
<8210>
murka-Ku
24ytmx
<2534>
ke atas
25Mhyle
<5921>
mereka di
 
 
padang belantara
26rbdmb
<4057>
untuk
 
 
membinasakan
27Mtwlkl
<3615>
mereka
 
 
14
Namun Aku
 
 
bertindak
1hveaw
<6213>
demi
2Neml
<4616>
nama-Ku
3yms
<8034>
supaya nama-Ku

tidak
4ytlbl
<1115>
akan
 
 
dinajiskan
5lxh
<2490>
di hadapan
6ynyel
<5869>
bangsa-bangsa
7Mywgh
<1471>
yang
8rsa
<834>
dari hadapannya
10Mhynyel
<5869>
Aku telah
 
 
membawa
9Mytauwh
<3318> ==>
mereka
 
 
keluar
9Mytauwh
<== <3318>
15
Aku
2yna
<589>
juga
1Mgw
<1571>
bersumpah
4ydy 3ytavn
<3027> <5375>
kepada mereka di
5Mhl
<0>
padang belantara
6rbdmb
<4057>
bahwa Aku
 
 
tidak
7ytlbl
<1115>
akan
 
 
membawa
8aybh
<935>
mereka
9Mtwa
<853>
ke
10la
<413>
negeri
11Urah
<776>
yang
12rsa
<834>
telah
 
 
Kuberikan
13yttn
<5414>
kepada mereka yang
 
 
dialiri
14tbz
<2100>
susu
15blx
<2461>
dan
 
 
madu
16sbdw
<1706>
yang
 
 
termulia
17ybu
<6643>
di antara
18ayh
<1931>
semua
19lkl
<3605>
negeri
20twurah
<776>
16
karena
1Ney
<3282>
mereka
 
 
menolak
3woam
<3988>
penghakiman-Ku
2yjpsmb
<4941>
dan
 
 
tidak
6al
<3808>
berjalan
7wklh
<1980>
menurut
4taw
<853>
ketetapan-ketetapan-Ku
5ytwqx
<2708>
tetapi
 
 
menajiskan
11wllx
<2490>
 
9taw 8Mhb
<853> <0>
hari-hari Sabat-Ku
10ytwtbs
<7676>
karena
12yk
<3588>
hati
15Mbl
<3820>
mereka
 
 
mengikuti
16Klh 13yrxa
<1980> <310>
berhala-berhala
14Mhylwlg
<1544>
mereka
 
 
17
Akan tetapi
 
 
mata-Ku
2ynye
<5869>
menyayangkan
1oxtw
<2347>
mereka sehingga Aku
 
 
tidak
5alw
<3808>
 
3Mhyle
<5921>
mendatangkan kehancuran
4Mtxsm
<7843>
atas mereka dan tidak
7Mtwa
<853>
membinasakan
8hlk 6ytyve
<3617> <6213>
mereka di
 
 
padang belantara
9rbdmb
<4057>
18
Aku
 
 
berkata
1rmaw
<559>
kepada
2la
<413>
anak-anak
3Mhynb
<1121>
mereka di
 
 
padang belantara
4rbdmb
<4057>
Jangan
7la
<408>
berjalan
8wklt
<1980>
menurut
 
 
ketetapan-ketetapan
5yqwxb
<2706>
milik
 
 
nenek moyangmu
6Mkytwba
<1>
dan
 
 
janganlah
11la
<408>
mengikuti
12wrmst
<8104>
 
9taw
<853>
peraturan-peraturan
10Mhyjpsm
<4941>
mereka
 
 
ataupun
14la
<408>
menajiskan
15wamjt
<2930>
dirimu sendiri dengan
 
 
berhala-berhala
13Mhylwlgbw
<1544>
mereka
 
 
19
Akulah
1yna
<589>
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allahmu
3Mkyhla
<430>
Berjalanlah
5wkl
<1980>
menurut
 
 
ketetapan-ketetapan-Ku
4ytwqxb
<2708>
dan
 
 
lakukanlah
8wrms
<8104>
 
6taw
<853>
peraturan-peraturan-Ku
7yjpsm
<4941>
dan
 
 
lakukan
9wvew
<6213>
itu
10Mtwa
<853>
20
dan kuduskan
1taw
<853>
hari-hari Sabat-Ku
2ytwtbs
<7676>
untuk
3wsdq
<6942>
menjadi
4wyhw
<1961>
tanda
5twal
<226>
antara
6ynyb
<996>
Aku
 
 
dan
7Mkynybw
<996>
kamu sehingga kamu
 
 
tahu
8tedl
<3045>
bahwa
9yk
<3588>
Akulah
10yna
<589>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Allahmu
12Mkyhla
<430>
21
Akan tetapi
2yb
<0>
anak-anak
3Mynbh
<1121>
itu
 
 
memberontak
1wrmyw
<4784>
terhadap Aku mereka
 
 
tidak
5al
<3808>
hidup
6wklh
<1980>
menurut
 
 
ketetapan-ketetapan-Ku
4ytwqxb
<2708>
ataupun
9al
<3808>
memelihara
10wrms
<8104>
 
7taw
<853>
peraturan-peraturan-Ku
8yjpsm
<4941>
 
12Mtwa 11twvel
<853> <6213>
yang
13rsa
<834>
olehnya jika
15Mtwa
<853>
seseorang
16Mdah
<120>
melakukan
14hvey
<6213>
itu semua ia akan
 
 
hidup
17yxw
<2425>
Mereka
 
 
menajiskan
21wllx
<2490>
 
19ta 18Mhb
<853> <0>
hari-hari Sabat-Ku
20ytwtbs
<7676>
Karena itu Aku
 
 
mengatakan
22rmaw
<559>
akan
 
 
mencurahkan
23Kpsl
<8210>
murka-Ku
24ytmx
<2534>
ke atas
25Mhyle
<5921>
mereka untuk
 
 
melampiaskan
26twlkl
<3615>
kemarahan-Ku
27ypa
<639>
terhadap mereka di
28Mb
<0>
padang belantara
29rbdmb
<4057>
22
Namun Aku
 
 
menarik
1ytbshw
<7725>
 
2ta
<853>
tangan-Ku
3ydy
<3027>
dan
 
 
bertindak
4veaw
<6213>
demi
5Neml
<4616>
nama-Ku
6yms
<8034>
supaya nama-Ku

tidak
7ytlbl
<1115>
dinajiskan
8lxh
<2490>
di hadapan
9ynyel
<5869>
bangsa-bangsa
10Mywgh
<1471>
yang
11rsa
<834>
 
13Mtwa
<853>
di hadapannya
14Mhynyel
<5869>
Aku telah
 
 
membawa
12ytauwh
<3318> ==>
mereka
 
 
keluar
12ytauwh
<== <3318>
23
Aku
2yna
<589>
juga
1Mg
<1571>
bersumpah
3ytavn
<5375>
 
4ta
<853>
kepada
5ydy
<3027>
mereka
6Mhl
<0>
di
 
 
padang belantara
7rbdmb
<4057>
bahwa Aku akan
 
 
menyerakkan
8Uyphl
<6327>
mereka ke antara
9Mta
<853>
bangsa-bangsa
10Mywgb
<1471>
dan
 
 
mencerai-beraikan
11twrzlw
<2219>
mereka ke antara
12Mtwa
<853>
negeri-negeri
13twurab
<776>
24
karena
1Ney
<3282>
mereka
 
 
tidak
3al
<3808>
melakukan
4wve
<6213>
peraturan-peraturan-Ku
2yjpsm
<4941>
tetapi
 
 
menolak
6woam
<3988>
ketetapan-ketetapan-Ku
5ytwqxw
<2708>
dan
 
 
menajiskan
9wllx
<2490>
 
7taw
<853>
hari-hari Sabat-Ku
8ytwtbs
<7676>
dan
13wyh
<1961>
mata
14Mhynye
<5869>
mereka
 
 
tertuju
10yrxaw
<310>
pada
 
 
berhala-berhala
11ylwlg
<1544>
milik
 
 
nenek moyang
12Mtwba
<1>
mereka
 
 
25
Aku
2yna
<589>
juga
1Mgw
<1571>
memberi
3yttn
<5414>
mereka
4Mhl
<0>
ketetapan-ketetapan
5Myqx
<2706>
yang
 
 
tidak
6al
<3808>
baik
7Mybwj
<2896>
dan
 
 
penghakiman
8Myjpsmw
<4941>
yang olehnya mereka
 
 
tidak
9al
<3808>
akan dapat
 
 
hidup
10wyxy
<2421>
 
11Mhb
<0>
26
dan Aku
 
 
menajiskan
1amjaw
<2930>
mereka karena
2Mtwa
<853>
persembahan-persembahan
3Mtwntmb
<4979>
mereka yang mana mereka
 
 
membuat
4rybehb
<5674>
semua
5lk
<3605>
anak sulung
6rjp
<6363>
mereka melintasi api
7Mxr
<7356>
sehingga
8Neml
<4616>
Aku
 
 
membuat
9Mmsa
<8074> ==>
mereka
 
 
terdiam
9Mmsa
<== <8074>
supaya
10Neml
<4616>
mereka
11rsa
<834>
dapat
 
 
mengetahui
12wedy
<3045>
bahwa
13rsa
<834>
Akulah
14yna
<589>
TUHAN
15hwhy
<3068>
 
16o
<0>
27
Karena itu
1Nkl
<3651>
hai
 
 
anak
6Nb
<1121>
manusia
7Mda
<120>
berfirmanlah
2rbd
<1696>
kepada
3la
<413>
keturunan
4tyb
<1004>
Israel
5larvy
<3478>
dan
 
 
katakanlah
8trmaw
<559>
kepada
9Mhyla
<413>
mereka
 
 
Beginilah
10hk
<3541>
firman
11rma
<559>
Tuhan
12ynda
<136>
ALLAH
13hwhy
<3069>
Dalam hal
 
 
ini
15taz
<2063>
jugalah
14dwe
<5750>
 
17ytwa
<853>
nenek moyangmu
18Mkytwba
<1>
telah
 
 
menghujat
16wpdg
<1442>
Aku dengan
20yb
<0>
berlaku tidak setia
21lem 19Mlemb
<4603> <4604>
kepada-Ku
 
 
28
Sebab ketika Aku telah
 
 
membawa
1Maybaw
<935>
mereka
 
 
ke
2la
<413>
negeri
3Urah
<776>
itu
 
 
yang
4rsa
<834>
Aku
6ta
<853>
sumpahkan
7ydy 5ytavn
<3027> <5375>
untuk
 
 
diberikan
8ttl
<5414>
kepada mereka mereka
10Mhl 9htwa
<0> <853>
melihat
11waryw
<7200>
ke
 
 
setiap
12lk
<3605>
bukit
13hebg
<1389>
yang
 
 
tinggi
14hmr
<7311>
dan ke
 
 
semua
15lkw
<3605>
pohon
16Ue
<6086>
yang
 
 
berdaun
17tbe
<5687>
lebat dan
 
 
di sanalah
19Ms
<8033>
mereka
 
 
mempersembahkan
18wxbzyw
<2076>
persembahan-persembahan mereka

di sanalah
23Ms
<8033>
mereka
 
 
menyerahkan
22wntyw
<5414>
 
20ta
<853>
persembahan
21Mhyxbz
<2077>
mereka yang
 
 
menyakitkan hati-Ku
24oek
<3708>
Di sanalah
27Ms
<8033>
juga mereka
 
 
meletakkan
26wmyvyw
<7760>
persembahan
25Mnbrq
<7133>
mereka yang
 
 
harum
29Mhyxwxyn 28xyr
<5207> <7381>
dan
 
 
di sanalah
31Ms
<8033>
mereka
 
 
mencurahkan
30wkyoyw
<5258>
 
32ta
<853>
persembahan-persembahan minuman
33Mhykon
<5262>
mereka
 
 
29
Lalu Aku
 
 
berkata
1rmaw
<559>
kepada
2Mhla
<413>
mereka
 
 
Tempat tinggi
4hmbh
<1116>
apa
3hm
<4100>
yang
5rsa
<834>
kamu
6Mta
<859>
tuju
7Myabh
<935>
Demikianlah
 
 
namanya
10hms
<8034>
 
8Ms
<8033>
disebut
9arqyw
<7121>
Tempat Tinggi
11hmb
<1117>
sampai
12de
<5704>
hari
13Mwyh
<3117>
ini
14hzh
<2088>
30
Karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
katakanlah
2rma
<559>
kepada
3la
<413>
keturunan
4tyb
<1004>
Israel
5larvy
<3478>
Beginilah
6hk
<3541>
firman
7rma
<559>
Tuhan
8ynda
<136>
ALLAH
9hwhy
<3069>
Apakah
 
 
kamu
12Mta
<859>
akan
 
 
menajiskan
13Myamjn
<2930>
dirimu sendiri menurut
 
 
cara
10Krdbh
<1870>
yang dilakukan
 
 
nenek moyangmu
11Mkytwba
<1>
dan
16Mta
<859>
berzina
17Mynz
<2181>
dengan
 
 
mengikuti
14yrxaw
<310>
dewa-dewa
15Mhyuwqs
<8251> ==>
mereka
 
 
yang menjijikkan
15Mhyuwqs
<== <8251>
31
Ketika kamu
 
 
mempersembahkan
1tavbw
<5375>
persembahan-persembahanmu
2Mkytntm
<4979>
ketika kamu membuat
 
 
anak-anak laki-lakimu
4Mkynb
<1121>
melintasi
3rybehb
<5674>
api
5sab
<784>
kamu
6Mta
<859>
menajiskan
7Myamjn
<2930>
dirimu sendiri dengan
 
 
semua
8lkl
<3605>
berhalamu
9Mkylwlg
<1544>
sampai
10de
<5704>
hari ini
11Mwyh
<3117>
Dan apakah
 
 
Aku
12ynaw
<589>
akan
 
 
dimintai nasihat
13srda
<1875>
olehmu hai
14Mkl
<0>
keturunan
15tyb
<1004>
Israel
16larvy
<3478>
Demi
 
 
Aku
18yna
<589>
yang
 
 
hidup
17yx
<2416>
firman
19Man
<5002>
Tuhan
20ynda
<136>
ALLAH
21hwhy
<3069>
Aku
 
 
tidak
22Ma
<518>
akan
 
 
dimintai nasihat
23srda
<1875>
olehmu
24Mkl
<0>
32
Apa yang
 
 
muncul
1hlehw
<5927>
di
2le
<5921>
pikiranmu
3Mkxwr
<7307>
 
4wyh
<1961>
tidak
5al
<3808>
akan
 
 
terjadi
6hyht
<1961>
ketika
7rsa
<834>
kamu
8Mta
<859>
berkata
9Myrma
<559>
Kami akan
 
 
menjadi
10hyhn
<1961>
seperti
 
 
bangsa-bangsa
11Mywgk
<1471>
lain seperti
 
 
suku-suku
12twxpsmk
<4940>
negeri
13twurah
<776>
itu yang
 
 
berbakti
14trsl
<8334>
kepada
 
 
kayu
15Ue
<6086>
dan
 
 
batu
16Nbaw
<68>
33
Demi
 
 
Aku
2yna
<589>
yang
 
 
hidup
1yx
<2416>
firman
3Man
<5002>
Tuhan
4ynda
<136>
ALLAH
5hwhy
<3069>
sesungguhnya
6Ma
<518>
dengan
7al
<3808>
tangan
8dyb
<3027>
yang
 
 
kuat
9hqzx
<2389>
dan dengan
 
 
lengan
10ewrzbw
<2220>
yang
 
 
terentang
11hywjn
<5186>
dan dengan
 
 
murka
12hmxbw
<2534>
yang
 
 
tercurah
13hkwps
<8210>
Aku akan
 
 
memerintah
14Kwlma
<4427>
atasmu
15Mkyle
<5921>
34
Aku akan mengeluarkanmu
2Mkta 1ytauwhw
<853> <3318>
dari
3Nm
<4480>
bangsa-bangsa
4Mymeh
<5971>
dan
 
 
mengumpulkanmu
5ytubqw
<6908>
 
6Mkta
<853>
dari
7Nm
<4480>
negeri-negeri
8twurah
<776>
tempat
9rsa
<834>
kamu
 
 
diserakkan
10Mtuwpn
<6327>
dengan
11Mb
<0>
tangan
12dyb
<3027>
yang
 
 
kuat
13hqzx
<2389>
dan
 
 
lengan
14ewrzbw
<2220>
yang
 
 
terentang
15hywjn
<5186>
dan dengan
 
 
murka
16hmxbw
<2534>
yang
 
 
tercurah
17hkwps
<8210>
35
Dan Aku akan
 
 
membawamu
1ytabhw
<935>
 
2Mkta
<853>
ke
3la
<413>
padang belantara
4rbdm
<4057>
bangsa-bangsa
5Mymeh
<5971>
dan di
 
 
sana
8Ms
<8033>
Aku akan
 
 
mengadili
6ytjpsnw
<8199>
kamu
 
 
dengan
7Mkta
<854>
bertatap
10la 9Mynp
<413> <6440>
muka
11Mynp
<6440>
36
Seperti
1rsak
<834>
Aku
 
 
menghakimi
2ytjpsn
<8199>
 
3ta
<854>
nenek moyangmu
4Mkytwba
<1>
di
 
 
padang belantara
5rbdmb
<4057>
negeri
6Ura
<776>
Mesir
7Myrum
<4714>
demikianlah
8Nk
<3651>
Aku akan
 
 
menghakimi
9jpsa
<8199>
kamu
10Mkta
<854>
firman
11Man
<5002>
Tuhan
12ynda
<136>
ALLAH
13hwhy
<3069>
37
Aku akan membuatmu
 
 
berjalan
1ytrbehw
<5674>
 
2Mkta
<853>
di bawah
3txt
<8478>
tongkat
4jbsh
<7626>
dan Aku akan
 
 
membawamu
5ytabhw
<935>
kepada
6Mkta
<853>
ikatan
7tromb
<4562>
perjanjian
8tyrbh
<1285>
38
Aku akan
 
 
membersihkanmu
1ytwrbw
<1305>
dari
2Mkm
<4480>
para
 
 
pemberontak
3Mydrmh
<4775>
dan
 
 
orang-orang yang melakukan pelanggaran
4Myeswphw
<6586>
terhadap-Ku Aku akan
 
 
membawa
8ayuwa
<3318> ==>
mereka
 
 
keluar
8ayuwa
<== <3318>
dari
5yb
<0>
negeri
6Uram
<776>
tempat
7Mhyrwgm
<4033> ==>
mereka
 
 
tinggal sementara
7Mhyrwgm
<== <4033>
tetapi mereka
 
 
tidak
13al
<3808>
akan
 
 
masuk
14awby
<935>
 
9Mtwa
<853>
ke
10law
<413>
negeri
11tmda
<127>
Israel
12larvy
<3478>
Dengan demikian kamu akan
 
 
mengetahui
15Mtedyw
<3045>
bahwa
16yk
<3588>
Akulah
17yna
<589>
TUHAN
18hwhy
<3068>
39
Sedangkan mengenai
 
 
kamu
1Mtaw
<859>
hai
 
 
keturunan
2tyb
<1004>
Israel
3larvy
<3478>
Beginilah
4hk
<3541>
firman
5rma
<559>
Tuhan
6ynda
<136>
ALLAH
7hwhy
<3069>
Pergilah
10wkl
<1980>
kamu
 
 
masing-masing
8sya
<376>
dan
 
 
layanilah
11wdbe
<5647>
berhalamu
9wylwlg
<1544>
tetapi nanti
12rxaw
<310>
kamu
13Ma
<518>
pasti akan
14Mknya
<369>
mendengarkan
15Myems
<8085>
Aku
16yla
<413>
dan
 
 
tidak
20al
<3808>
lagi
22dwe
<5750>
menajiskan
21wllxt
<2490>
 
17taw
<853>
nama-Ku
18Ms
<8034>
yang
 
 
kudus
19ysdq
<6944>
dengan
 
 
persembahan-persembahanmu
23Mkytwntmb
<4979>
dan dengan
 
 
berhala-berhalamu
24Mkylwlgbw
<1544>
40
Sebab
1yk
<3588>
di
 
 
gunung-Ku
2rhb
<2022>
yang
 
 
kudus
3ysdq
<6944>
di
 
 
gunung
4rhb
<2022>
Israel
6larvy
<3478>
yang
 
 
tinggi
5Mwrm
<4791>
firman
7Man
<5002>
Tuhan
8ynda
<136>
ALLAH
9hwhy
<3069>
di sana
10Ms
<8033>
seluruh
12lk
<3605>
keturunan
13tyb
<1004>
Israel
14larvy
<3478>
seluruhnya
15hlk
<3605>
akan
 
 
melayani
11yndbey
<5647>
Aku di
 
 
negeri
16Urab
<776>
itu
 
 
di sanalah
17Ms
<8033>
Aku akan
 
 
menerima
18Mura
<7521>
mereka dan
 
 
di sanalah
19Msw
<8033>
Aku akan
 
 
menuntut
20swrda
<1875>
 
21ta
<853>
persembahan-persembahanmu
22Mkytmwrt
<8641>
dan
 
 
persembahan-persembahanmu
25Mkytwavm
<4864>
yang
23taw
<853>
terpilih
24tysar
<7225>
dengan
 
 
semua
26lkb
<3605>
barang
 
 
kudusmu
27Mkysdq
<6944>
41
Aku akan
 
 
menerimamu
3hura
<7521>
sebagai
 
 
persembahan
1xyrb
<7381>
yang
 
 
harum
2xxyn
<5207>
ketika Aku
4Mkta
<853>
membawamu keluar
5yayuwhb
<3318>
 
6Mkta
<853>
dari
7Nm
<4480>
bangsa-bangsa
8Mymeh
<5971>
dan
 
 
mengumpulkanmu
9ytubqw
<6908>
 
10Mkta
<853>
dari
11Nm
<4480>
negeri-negeri
12twurah
<776>
tempat
13rsa
<834>
kamu telah
 
 
diserakkan
14Mtupn
<6327>
dan Aku akan
15Mb
<0>
menyatakan kekudusan-Ku
16ytsdqnw
<6942>
di antaramu
17Mkb
<0>
di hadapan
18ynyel
<5869>
bangsa-bangsa
19Mywgh
<1471>
42
Dan kamu akan
 
 
mengetahui
1Mtedyw
<3045>
bahwa
2yk
<3588>
Akulah
3yna
<589>
TUHAN
4hwhy
<3068>
ketika Aku
 
 
membawamu
5yaybhb
<935>
 
6Mkta
<853>
ke
7la
<413>
negeri
8tmda
<127>
Israel
9larvy
<3478>
ke
10la
<413>
dalam
 
 
negeri
11Urah
<776>
yang
12rsa
<834>
dengan
 
 
mengangkat
13ytavn
<5375>
sumpah Aku
15ydy 14ta
<3027> <853>
berikan
16ttl
<5414>
kepada
17htwa
<853>
nenek moyangmu
18Mkytwbal
<1>
43
Di sana
2Ms
<8033>
kamu akan
 
 
mengingat
1Mtrkzw
<2142>
 
3ta
<853>
jalan-jalanmu
4Mkykrd
<1870>
dan
5taw
<853>
semua
6lk
<3605>
perbuatanmu
7Mkytwlyle
<5949>
yang
8rsa
<834>
dengannya kamu telah
 
 
menajiskan
9Mtamjn
<2930>
diri dan kamu akan
10Mb
<0>
muak
11Mtjqnw
<6962>
melihat dirimu sendiri
12Mkynpb
<6440>
karena
 
 
semua
13lkb
<3605>
kejahatan
14Mkytwer
<7451>
yang
15rsa
<834>
telah kamu
 
 
lakukan
16Mtyve
<6213>
44
Kamu akan
 
 
mengetahui
1Mtedyw
<3045>
bahwa
2yk
<3588>
Akulah
3yna
<589>
TUHAN
4hwhy
<3068>
ketika Aku
 
 
demi
7Neml
<4616>
nama-Ku
8yms
<8034>
telah
 
 
berurusan
5ytwveb
<6213>
denganmu
6Mkta
<854>
bukan
9al
<3808>
menurut
 
 
jalan-jalanmu
10Mkykrdk
<1870>
yang
 
 
jahat
11Myerh
<7451>
atau menurut
 
 
perbuatan-perbuatanmu
12Mkytwlylekw
<5949>
yang
 
 
busuk
13twtxsnh
<7843>
hai
 
 
keturunan
14tyb
<1004>
Israel
15larvy
<3478>
firman
16Man
<5002>
Tuhan
17ynda
<136>
ALLAH
18hwhy
<3069>
 
19P
<0>
45
Kemudian
1yhyw
<1961>
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
4yla
<413>
kata-Nya
5rmal
<559>
46
Anak
1Nb
<1121>
manusia
2Mda
<120>
arahkanlah
3Myv
<7760>
wajahmu
4Kynp
<6440>
ke
5Krd
<1870>
selatan
6hnmyt
<8486>
dan
 
 
beritakanlah
7Pjhw
<5197>
terhadap
8la
<413>
selatan
9Mwrd
<1864>
dan
 
 
bernubuatlah
10abnhw
<5012>
terhadap
11la
<413>
wilayah
13hdvh
<7704>
hutan
12rey
<3293>
di
 
 
selatan
14bgn
<5045>
47
dan
 
 
katakan
1trmaw
<559>
kepada
 
 
hutan
2reyl
<3293>
di sebelah
 
 
selatan
3bgnh
<5045>
Dengarkan
4ems
<8085>
firman
5rbd
<1697>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Beginilah
7hk
<3541>
perkataan
8rma
<559>
Tuhan
9ynda
<136>
ALLAH
10hwhy
<3069>
Ketahuilah
11ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
menyalakan
12tyum
<3341>
 
13Kb
<0>
api
14sa
<784>
di dalammu dan itu akan
 
 
membakar
15hlkaw
<398>
 
17lk 16Kb
<3605> <0>
pohon-pohon
18Ue
<6086>
hijau
19xl
<3892>
di dalammu dan
 
 
setiap
20lkw
<3605>
pohon
21Ue
<6086>
kering
22sby
<3002>
Kobaran
26tbhls
<7957>
api
25tbhl
<3852>
itu
 
 
tidak
23al
<3808>
akan
 
 
terpadamkan
24hbkt
<3518>
dan
28hb
<0>
seluruh
29lk
<3605>
permukaan
30Mynp
<6440>
dari
 
 
selatan
31bgnm
<5045>
ke
 
 
utara
32hnwpu
<6828>
akan
 
 
dibakar
27wbrunw
<6866>
olehnya
 
 
48
Semua
2lk
<3605>
yang
 
 
hidup
3rvb
<1320>
akan
 
 
melihat
1warw
<7200>
bahwa
4yk
<3588>
Aku
5yna
<589>
TUHAN
6hwhy
<3068>
telah menyalakannya
 
 
Api
7hytreb
<1197>
itu
 
 
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
terpadamkan
9hbkt
<3518>
49
Kemudian aku
 
 
berkata
1rmaw
<559>
Oh
2hha
<162>
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
Mereka
5hmh
<1992>
berkata
6Myrma
<559>
tentang aku
7yl
<0>
Bukankah
8alh
<3808>
dia hanya
 
 
mengatakan
9lsmm