Prev Chapter Joshua 7 Next Chapter
1
Namun
 
 
orang-orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
berbuat tidak setia
4lem 1wlemyw
<4604> <4603>
dengan
 
 
barang-barang yang dikhususkan
5Mrxb
<2764>
sebab
 
 
Akhan
7Nke
<5912>
anak
8Nb
<1121>
Karmi
9ymrk
<3756>
anak
10Nb
<1121>
Zabdi
11ydbz
<2067>
anak
12Nb
<1121>
Zerah
13xrz
<2226>
dari
 
 
suku
14hjml
<4294>
Yehuda
15hdwhy
<3063>
mengambil
6xqyw
<3947>
dari
16Nm
<4480>
barang-barang yang dikhususkan
17Mrxh
<2764>
itu
 
 
Murka
19Pa
<639>
TUHAN
20hwhy
<3068>
bangkit
18rxyw
<2734>
terhadap
 
 
orang-orang
21ynbb
<1121>
Israel
22larvy
<3478>
2
Yosua
2eswhy
<3091>
mengutus
1xlsyw
<7971>
orang
3Mysna
<376>
dari
 
 
Yerikho
4wxyrym
<3405>
ke
 
 
Ai
5yeh
<5857>
yang
6rsa
<834>
terletak di
 
 
dekat
7Me
<5973>
 
8tyb
<0>
Bet-Awen
9Nwa
<1007>
di sebelah
 
 
timur
10Mdqm
<6924>
 
11tybl
<0>
Betel
12la
<1008>
dan
 
 
berkata
13rmayw
<559>
kepada
14Mhyla
<413>
mereka
15rmal
<559>
Naiklah
16wle
<5927>
dan
 
 
intailah
17wlgrw
<7270>
 
18ta
<853>
negeri
19Urah
<776>
itu Lalu
 
 
orang
21Mysnah
<376>
itu
 
 
pergi
20wleyw
<5927>
dan
 
 
mengintai
22wlgryw
<7270>
 
23ta
<853>
Ai
24yeh
<5857>
3
Kemudian mereka
 
 
kembali
1wbsyw
<7725>
kepada
2la
<413>
Yosua
3eswhy
<3091>
dan
 
 
berkata
4wrmayw
<559>
kepadanya
5wyla
<413>
Semua
8lk
<3605>
orang
9Meh
<5971>
tidak
6la
<408>
usah pergi ke
7ley
<5927>
sana biarlah
 
 
dua
10Myplak
<505>
 
11sya
<376>
atau
12wa
<176>
tiga
13tslsk
<7969>
ribu
14Mypla
<505>
orang
15sya
<376>
pergi
16wley
<5927>
untuk
 
 
menyerang
17wkyw
<5221>
 
18ta
<853>
Ai
19yeh
<5857>
Jangan
20la
<408>
membuat
24lk 23ta
<3605> <853>
bangsa
25Meh
<5971>
itu
 
 
susah
21egyt
<3021>
dengan berjalan
 
 
ke sana
22hms
<8033>
sebab
26yk
<3588>
jumlah
 
 
mereka
28hmh
<1992>
sedikit
27jem
<4592>
4
Jadi kira-kira
 
 
tiga
5tslsk
<7969>
ribu
6Mypla
<505>
orang
7sya
<376>
pergi
1wleyw
<5927>
ke
3Meh 2Nm
<5971> <4480>
sana
4hms
<8033>
tetapi mereka
 
 
melarikan diri
8wonyw
<5127>
dari
 
 
hadapan
9ynpl
<6440>
orang-orang
10ysna
<376>
Ai
11yeh
<5857>
5
 
2Mhm
<1992>
Orang-orang
3ysna
<582>
Ai
4yeh
<5857>
membunuh
1wkyw
<5221>
kira-kira
 
 
tiga puluh
5Myslsk
<7970>
enam
6hssw
<8337>
orang
7sya
<376>
dari antara mereka dan
 
 
mengejar
8Mwpdryw
<7291>
mereka dari
 
 
depan
9ynpl
<6440>
pintu gerbang
10resh
<8179>
kota
 
 
sampai
11de
<5704>
ke
 
 
Syebarim
12Myrbsh
<7671>
dan
 
 
memukul
13Mwkyw
<5221>
mereka di
 
 
lereng
14drwmb
<4174>
Lalu
 
 
hati
16bbl
<3824>
bangsa
17Meh
<5971>
itu
 
 
tawar
15omyw
<4549>
dan
 
 
menjadi
18yhyw
<1961>
seperti
 
 
air
19Myml
<4325>
6
Yosua
2eswhy
<3091>
pun
 
 
mengoyakkan
1erqyw
<7167>
jubahnya
3wytlmv
<8071>
dan
 
 
sujud
4lpyw
<5307>
di
7hura 6wynp 5le
<776> <6440> <5921>
depan
8ynpl
<6440>
Tabut
9Nwra
<727>
TUHAN
10hwhy
<3068>
hingga
11de
<5704>
petang
12breh
<6153>
bersama
13awh
<1931>
tua-tua
14ynqzw
<2205>
Israel
15larvy
<3478>
Dan mereka menaburkan
16wleyw
<5927>
debu
17rpe
<6083>
ke
 
 
atas
18le
<5921>
kepala
19Msar
<7218>
mereka
 
 
7
Kemudian
 
 
Yosua
2eswhy
<3091>
berkata
1rmayw
<559>
Ah
3hha
<162>
ya
 
 
Tuhan
4ynda
<136>
ALLAHku
5hwhy
<3069>
mengapa
6hml
<4100>
Engkau
 
 
membawa
7trbeh
<5674>
 
9ta
<853>
bangsa
10Meh
<5971>
ini
11hzh
<2088>
menyeberangi
8rybeh
<5674>
 
12ta
<853>
Sungai Yordan
13Ndryh
<3383>
hanya untuk
 
 
menyerahkan
14ttl
<5414>
kami ke dalam
15wnta
<853>
tangan
16dyb
<3027>
orang Amori
17yrmah
<567>
untuk
 
 
membinasakan
18wndybahl
<6>
kami
 
 
Jika
19wlw
<3863>
saja kami
 
 
puas
20wnlawh
<2974>
dan tetap
 
 
tinggal
21bsnw
<3427>
di seberang
22rbeb
<5676>
Sungai Yordan
23Ndryh
<3383>
8
Ya
1yb
<994>
Tuhan
2ynda
<136>
apa
3hm
<4100>
yang akan aku
 
 
katakan
4rma
<559>
setelah
5yrxa
<310>
bangsa
 
 
Israel
8larvy
<3478>
 
6rsa
<834>
lari dari
7Kph
<2015>
 
9Pre
<6203>
hadapan
10ynpl
<6440>
musuhnya
11wybya
<341>
9
Bila hal itu
 
 
terdengar
1wemsyw
<8085>
oleh
 
 
orang-orang Kanaan
2ynenkh
<3669>
dan
 
 
seluruh
3lkw
<3605>
penduduk
4ybsy
<3427>
negeri
5Urah
<776>
ini mereka akan
6wbonw
<5437>
menyerang
7wnyle
<5921>
kami dan
 
 
melenyapkan
8wtyrkhw
<3772>
 
9ta
<853>
nama
10wnms
<8034>
kami
 
 
dari
11Nm
<4480>
bumi
12Urah
<776>
ini
 
 
Apakah
13hmw
<4100>
yang
14hvet
<6213>
akan Kauperbuat terhadap
 
 
nama-Mu
15Kmsl
<8034>
yang
 
 
besar
16lwdgh
<1419>
itu
17o
<0>
10
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yosua
4eswhy
<3091>
Bangunlah
5Mq
<6965>
 
6Kl
<0>
Mengapa
7hml
<4100>
 
8hz
<2088>
engkau
9hta
<859>
sujud
10lpn
<5307>
seperti ini
12Kynp 11le
<6440> <5921>
11
Orang-orang
 
 
Israel
2larvy
<3478>
sudah
 
 
berbuat dosa
1ajx
<2398>
dengan
3Mgw
<1571>
melanggar
4wrbe
<5674>
 
5ta
<853>
perjanjian-Ku
6ytyrb
<1285>
yang
7rsa
<834>
Kuperintahkan
8ytywu
<6680>
kepada
9Mtwa
<853>
mereka Mereka
10Mgw
<1571>
mengambil
11wxql
<3947>
sesuatu
 
 
dari
12Nm
<4480>
barang-barang yang dikhususkan
13Mrxh
<2764>
itu Mereka
14Mgw
<1571>
mencurinya
15wbng
<1589>
 
16Mgw
<1571>
menyembunyikannya
17wsxk
<3584>
dan
18Mgw
<1571>
meletakkannya
19wmv
<7760>
di antara
 
 
barang-barangnya
20Mhylkb
<3627>
12
Karena itu
 
 
orang
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
tidak
1alw
<3808>
dapat
2wlky
<3201>
bertahan
5Mwql
<6965>
di
 
 
hadapan
10ynpl 9wnpy 6ynpl
<6440> <6437> <6440>
musuhnya
7Mhybya
<341>
Mereka
 
 
membelakangi
8Pre
<6203>
musuhnya
11Mhybya
<341>
karena
12yk
<3588>
mereka juga
13wyh
<1961>
dikhususkan
14Mrxl
<2764>
untuk dimusnahkan Aku
 
 
tidak
15al
<3808>
akan
16Pyowa
<3254>
menyertaimu
18Mkme
<5973>
lagi
17twyhl
<1961>
jika
19Ma
<518>
barang-barang yang dikhususkan
22Mrxh
<2764>
itu
 
 
tidak
20al
<3808>
dimusnahkan
21wdymst
<8045>
dari
 
 
antaramu
23Mkbrqm
<7130>
13
Bangkitlah
1Mq
<6965>
kuduskanlah
2sdq
<6942>
 
3ta
<853>
bangsa
4Meh
<5971>
itu dan
 
 
katakanlah
5trmaw
<559>
Kuduskanlah
6wsdqth
<6942>
dirimu untuk
 
 
esok hari
7rxml
<4279>
sebab
8yk
<3588>
beginilah
9hk
<3541>
firman
10rma
<559>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Allah
12yhla
<430>
Israel
13larvy
<3478>
Hai
 
 
Israel
16larvy
<3478>
ada
 
 
barang-barang yang dikhususkan
14Mrx
<2764>
di
 
 
tengah-tengahmu
15Kbrqb
<7130>
Kamu
18lkwt
<3201>
tidak
17al
<3808>
akan
 
 
bertahan
19Mwql
<6965>
menghadapi
20ynpl
<6440>
musuhmu
21Kybya
<341>
sebelum
22de
<5704>
kamu
 
 
menyingkirkan
23Mkryoh
<5493>
barang-barang yang dikhususkan
24Mrxh
<2764>
itu dari
 
 
tengah-tengahmu
25Mkbrqm
<7130>
14
Besok pagi
2rqbb
<1242>
kamu harus
 
 
maju ke depan
1Mtbrqnw
<7126>
suku-suku
3Mkyjbsl
<7626>
dan
4hyhw
<1961>
suku
5jbsh
<7626>
yang
6rsa
<834>
ditunjuk
7wndkly
<3920>
oleh
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
harus
 
 
maju ke depan
9brqy
<7126>
menurut
 
 
kaum keluarganya
10twxpsml
<4940>
Dan
 
 
kaum keluarga
11hxpsmhw
<4940>
yang
12rsa
<834>
ditunjuk
13hndkly
<3920>
oleh
 
 
TUHAN
14hwhy
<3068>
harus
 
 
maju ke depan
15brqt
<7126>
menurut
 
 
keluarga-keluarganya
16Mytbl
<1004>
dan
 
 
keluarga
17tybhw
<1004>
yang
18rsa
<834>
ditunjuk
19wndkly
<3920>
oleh
 
 
TUHAN
20hwhy
<3068>
harus
 
 
maju
21brqy
<7126>
seorang demi seorang
22Myrbgl
<1397>
15
 
1hyhw
<1961>
Dan
2dklnh
<3920>
orang yang didapati menyimpan
 
 
barang-barang yang dikhususkan
3Mrxb
<2764>
itu akan
 
 
dibakar
4Prvy
<8313>
dengan
 
 
api
5sab
<784>
ia dan
7taw 6wta
<853> <853>
segala
8lk
<3605>
sesuatu
 
 
yang
9rsa
<834>
ada padanya
10wl
<0>
Sebab
11yk
<3588>
ia telah
 
 
melanggar
12rbe
<5674>
 
13ta
<853>
perjanjian
14tyrb
<1285>
dengan
 
 
TUHAN
15hwhy
<3068>
dan
16ykw
<3588>
melakukan
17hve
<6213>
perbuatan
 
 
noda
18hlbn
<5039>
di
 
 
Israel
19larvyb
<3478>
16
Kemudian
 
 
keesokan
1Mksyw
<7925>
harinya
 
 
Yosua
2eswhy
<3091>
bangun
 
 
pagi-pagi
3rqbb
<1242>
membawa
4brqyw
<7126>
semua orang
5ta
<853>
Israel
6larvy
<3478>
maju di depan menurut
 
 
suku-suku
7wyjbsl
<7626>
dan
 
 
didapatilah
8dklyw
<3920>
suku
9jbs
<7626>
Yehuda
10hdwhy
<3063>
17
Ia
 
 
membawa ke depan
1brqyw
<7126>
 
2ta
<853>
keluarga
3txpsm
<4940>
Yehuda
4hdwhy
<3063>
dan
 
 
didapatinya
5dklyw
<3920>
 
6ta
<853>
kaum
7txpsm
<4940>
Zerah
8yxrzh
<2227>
Kemudian ia
 
 
membawa
9brqyw
<7126>
 
10ta
<853>
kaum
11txpsm
<4940>
Zerah
12yxrzh
<2227>
seorang demi seorang
13Myrbgl
<1397>
dan
 
 
didapatilah
14dklyw
<3920>
keluarga
 
 
Zabdi
15ydbz
<2067>
18
Ketika
2ta
<853>
keluarga
3wtyb
<1004>
itu
 
 
maju
1brqyw
<7126>
satu demi satu
4Myrbgl
<1397>
didapatilah
5dklyw
<3920>
Akhan
6Nke
<5912>
anak
7Nb
<1121>
Karmi
8ymrk
<3756>
anak
9Nb
<1121>
Zabdi
10ydbz
<2067>
anak
11Nb
<1121>
Zerah
12xrz
<2226>
 
14hdwhy 13hjml
<3063> <4294>
19
Yosua
2eswhy
<3091>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Akhan
4Nke
<5912>
Anakku
5ynb
<1121>
 
7an 6Myv
<4994> <7760>
hormatilah
8dwbk
<3519>
TUHAN
9hwhyl
<3068>
Allah
10yhla
<430>
Israel
11larvy
<3478>
 
13wl 12Ntw
<0> <5414>
Mengakulah
14hdwt
<8426>
di hadapan-Nya
 
 
Sekarang
16an
<4994>
beritahukanlah
15dghw
<5046>
kepadaku
17yl
<0>
apa
18hm
<4100>
yang
 
 
kauperbuat
19tyve
<6213>
Kiranya
 
 
jangan
20la
<408>
kausembunyikan
21dxkt
<3582>
dari padaku
22ynmm
<4480>
20
Akhan
2Nke
<5912>
menjawab
1Neyw
<6030>

5rmayw 4eswhy 3ta
<559> <3091> <853>
Benar
6hnma
<546>
Aku
7ykna
<595>
telah
 
 
berdosa
8ytajx
<2398>
terhadap
 
 
TUHAN
9hwhyl
<3068>
Allah
10yhla
<430>
Israel
11larvy
<3478>
Inilah
13tazkw 12tazkw
<2063> <2063>
yang telah aku
 
 
lakukan
14ytyve
<6213>
21
aku
 
 
melihat
1*araw {haraw}
<7200>
di antara
 
 
barang-barang
2llsb
<7998>
itu
 
 
jubah
3trda
<155>
yang
5txa
<259>
indah
6hbwj
<2896>
buatan
 
 
Sinear
4rens
<8152>
dua ratus
7Mytamw
<3967>
syikal
8Mylqs
<8255>
perak
9Pok
<3701>
dan
 
 
sebatang
10Nwslw
<3956>
emas
11bhz
<2091>
seberat
15wlqsm
<4948>
 
12dxa
<259>
lima puluh
13Mysmx
<2572>
syikal
14Mylqs
<8255>
Aku
 
 
menginginkannya
16Mdmxaw
<2530>
maka aku
 
 
mengambilnya
17Mxqaw
<3947>
Semuanya itu
18Mnhw
<2009>
terpendam
19Mynwmj
<2934>
di dalam
 
 
kemahku
22ylhah
<168>
di dalam
21Kwtb
<8432>
tanah
20Urab
<776>
dan
 
 
perak
23Pokhw
<3701>
itu berada
 
 
di paling bawah
24hytxt
<8478>
22
Yosua
2eswhy
<3091>
pun
 
 
menyuruh
1xlsyw
<7971>
orang
3Mykalm
<4397>
pergi dengan segera
4wuryw
<7323>
ke
 
 
kemah
5hlhah
<168>
itu dan
 
 
ternyata
6hnhw
<2009>
semuanya itu
 
 
disembunyikan
7hnwmj
<2934>
di dalam
 
 
kemahnya
8wlhab
<168>
dan
 
 
perak
9Pokhw
<3701>
itu ada di
 
 
paling bawah
10hytxt
<8478>
23
Mereka
 
 
mengambil
1Mwxqyw
<3947>
semua itu dari
 
 
dalam
2Kwtm
<8432>
kemah
3lhah
<168>
dan
 
 
membawanya
4Mwabyw
<935>
kepada
5la
<413>
Yosua
6eswhy
<3091>
dan
7law
<413>
semua
8lk
<3605>
orang
9ynb
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
lalu
 
 
meletakkannya
11Mquyw
<3332>
di
 
 
hadapan
12ynpl
<6440>
TUHAN
13hwhy
<3068>
24
Lalu
1xqyw
<3947>
Yosua
2eswhy
<3091>
dan
29wl 28rsa
<0> <834>
semua
30lkw
<3605>
orang
 
 
Israel
31larvy
<3478>
membawa
3ta
<853>
Akhan
4Nke
<5912>
anak
5Nb
<1121>
Zerah
6xrz
<2226>
 
7taw
<853>
perak
8Pokh
<3701>
 
9taw
<853>
jubah
10trdah
<155>
dan
11taw
<853>
sebatang
12Nwsl
<3956>
emas
13bhzh
<2091>
dan
14taw
<853>
anak-anaknya
15wynb
<1121>
lelaki dan
16taw
<853>
anak perempuannya
17wytnb
<1323>
 
18taw
<853>
lembunya
19wrws
<7794>
 
20taw
<853>
keledainya
21wrmx
<2543>
kambing
22taw
<853>
dombanya
23wnau
<6629>
 
24taw
<853>
kemahnya
25wlha
<168>
dan
26taw
<853>
semua
27lk
<3605>
miliknya
32wme
<5973>
dibawa
33wleyw
<5927>
ke
34Mta
<853>
Lembah
35qme
<6010>
Akhor
36rwke
<5911>
25
Yosua
2eswhy
<3091>
berkata
1rmayw
<559>
Mengapakah
3hm
<4100>
engkau
 
 
mencelakakan
4wntrke
<5916>
kami
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
pun akan
 
 
mencelakakan
5Krkey
<5916>
engkau
 
 
saat
7Mwyb
<3117>
ini
8hzh
<2088>
Kemudian
10wta
<853>
semua
11lk
<3605>
orang
 
 
Israel
12larvy
<3478>
melemparinya
9wmgryw
<7275>
dengan
 
 
batu
13Nba
<68>
dan
 
 
membakar
14wprvyw
<8313>
mereka dengan
15Mta
<853>
api
16sab
<784>
setelah
 
 
melempari
17wlqoyw
<5619>
mereka dengan
18Mta
<853>
batu
19Mynbab
<68>
26
Lalu mereka
 
 
mendirikan
1wmyqyw
<6965>
di
 
 
atasnya
2wyle
<5921>
suatu
 
 
timbunan
3lg
<1530>
batu
4Mynba
<68>
yang
 
 
besar
5lwdg
<1419>
yang masih ada
 
 
sampai
6de
<5704>
hari
7Mwyh
<3117>
ini
8hzh
<2088>
Sesudah itu
 
 
murka
11Nwrxm
<2740>
 
9bsyw
<7725>
TUHAN
10hwhy
<3068>
yang
 
 
menyala-nyala
12wpa
<639>
itu mereda
 
 
Karena
13le
<5921>
itu
14Nk
<3651>
nama
16Ms
<8034>
tempat
17Mwqmh
<4725>
itu
18awhh
<1931>
disebut
15arq
<7121>
Lembah
19qme
<6010>
Akhor
20rwke
<5911>
sampai
21de
<5704>
hari
22Mwyh
<3117>
ini
23hzh
<2088>
 
24P
<0>