Prev Chapter 1 Samuel 1 Next Chapter
1
Ada
1yhyw
<1961>
seorang
2sya
<376>
laki-laki
3dxa
<259>
dari
4Nm
<4480>
 
5Mytmrh
<0>
Ramataim-Zofim
6Mypwu
<7436>
Pegunungan
7rhm
<2022>
Efraim
8Myrpa
<669>
bernama
9wmsw
<8034>
Elkana
10hnqla
<511>
anak
11Nb
<1121>
Yeroham
12Mxry
<3395>
anak
13Nb
<1121>
Elihu
14awhyla
<453>
anak
15Nb
<1121>
Tohu
16wxt
<8459>
anak
17Nb
<1121>
Zuf
18Pwu
<6689>
seorang
 
 
Efraim
19ytrpa
<673>
2
Dia
 
 
mempunyai
1wlw
<0>
dua
2yts
<8147>
istri
3Mysn
<802>
Yang
 
 
pertama
5txa
<259>
bernama
4Ms
<8034>
Hana
6hnx
<2584>
dan yang
 
 
kedua
8tynsh
<8145>
bernama
7Msw
<8034>
Penina
9hnnp
<6444>
Adapun
10yhyw
<1961>
Penina
11hnnpl
<6444>
mempunyai
 
 
anak
12Mydly
<3206>
sedangkan
 
 
Hana
13hnxlw
<2584>
tidak
14Nya
<369>
mempunyai
 
 
anak
15Mydly
<3206>
3
Dari tahun ke tahun
 
 
laki-laki
2syah
<376>
itu
3awhh
<1931>
pergi
1hlew
<5927>
dari
 
 
kotanya
4wryem
<5892>
ke
 
 
Silo
11hlsb
<7887>
untuk
6hmymy 5Mymym
<3117> <3117>
beribadah
7twxtshl
<7812>
dan
 
 
mempersembahkan
8xbzlw
<2076>
kurban kepada
 
 
TUHAN
9hwhyl
<3068>
semesta alam
10twabu
<6635>
 
12Msw
<8033>
Kedua
13yns
<8147>
anak
14ynb
<1121>
Imam
 
 
Eli
15yle
<5941>
yaitu
 
 
Hofni
16ynpx
<2652>
dan
 
 
Pinehas
17oxnpw
<6372>
menjadi
 
 
imam
18Mynhk
<3548>
TUHAN
19hwhyl
<3068>
di sana
 
 
4
Pada
1yhyw
<1961>
hari
2Mwyh
<3117>
Elkana
4hnqla
<511>
mempersembahkan kurban
3xbzyw
<2076>
dia
 
 
memberikan
5Ntnw
<5414>
bagian-bagian
11twnm
<4490>
kepada
 
 
Penina
6hnnpl
<6444>
istrinya
7wtsa
<802>
dan
 
 
semua
8lklw
<3605>
anak laki-laki
9hynb
<1121>
dan
 
 
perempuannya
10hytwnbw
<1323>
5
Akan tetapi
 
 
Hana
1hnxlw
<2584>
diberi
2Nty
<5414>
satu
4txa
<259>
bagian
3hnm
<4490>
di depan
5Mypa
<639>
sebab
6yk
<3588>
dia
 
 
mengasihi
9bha
<157>
 
7ta
<853>
Hana
8hnx
<2584>
walau
 
 
TUHAN
10hwhyw
<3068>
menutup
11rgo
<5462>
rahimnya
12hmxr
<7358>
6
Madunya
2htru
<6869>
selalu
3Mg
<1571>
menyakiti hatinya
4oek 1htoekw
<3708> <3707>
supaya
5rwbeb
<5668>
dia
 
 
jengkel
6hmerh
<7481>
sebab
7yk
<3588>
TUHAN
9hwhy
<3068>
menutup
8rgo
<5462>
 
10deb
<1157>
rahimnya
11hmxr
<7358>
7
Demikianlah
1Nkw
<3651>
terjadi dari
2hvey
<6213>
tahun
3hns
<8141>
ke
 
 
tahun
4hnsb
<8141>
Setiap kali
5ydm
<1767>
Hana
 
 
pergi
6htle
<5927>
ke
 
 
rumah
7tybb
<1004>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Penina
9Nk
<3651>
menyakiti hatinya
10hnoekt
<3707>
sehingga dia
 
 
menangis
11hkbtw
<1058>
dan
 
 
tidak
12alw
<3808>
mau
 
 
makan
13lkat
<398>
8
 
2hl
<0>
Elkana
3hnqla
<511>
suaminya
4hsya
<376>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
 
 
Hana
5hnx
<2584>
mengapa
6hml
<4100>
kamu
 
 
menangis
7ykbt
<1058>
Mengapa
8hmlw
<4100>
kamu
 
 
tidak
9al
<3808>
makan
10ylkat
<398>
Mengapa
11hmlw
<4100>
hatimu
13Kbbl
<3824>
bersedih
12ery
<3415>
Bukankah
14awlh
<3808>
aku
15ykna
<595>
lebih berharga
16bwj
<2896>
bagimu
17Kl
<0>
daripada
 
 
sepuluh
18hrvem
<6235>
anak laki-laki
19Mynb
<1121>
9
Setelah
3yrxa
<310>
mereka
 
 
makan
4hlka
<398>
dan
6yrxaw
<310>
minum
7hts
<8354>
di
 
 
Silo
5hlsb
<7887>
berdirilah
1Mqtw
<6965>
Hana
2hnx
<2584>
Pada saat itu
 
 
Imam
9Nhkh
<3548>
Eli
8ylew
<5941>
duduk
10bsy
<3427>
di
 
 
atas
11le
<5921>
kursi
12aokh
<3678>
di
 
 
dekat
13le
<5921>
tiang pintu
14tzwzm
<4201>
Bait Suci
15lkyh
<1964>
Allah
16hwhy
<3068>
10
Hati
3spn
<5315>
Hana
1ayhw
<1931>
getir
2trm
<4751>
dan dia
 
 
berdoa
4llpttw
<6419>
kepada
5le
<5921>
TUHAN
6hwhy
<3068>
sambil
 
 
menangis tersedu-sedu
8hkbt 7hkbw
<1058> <1058>
11
Lalu dia
 
 
bernazar
2rdn 1rdtw
<5088> <5087>
katanya
3rmatw
<559>
Ya
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
semesta alam
5twabu
<6635>
jika
6Ma
<518>
Engkau
 
 
sungguh-sungguh memperhatikan
8hart 7har
<7200> <7200>
kesengsaraan
9yneb
<6040>
hamba-Mu
10Ktma
<519>
mengingatku
11yntrkzw
<2142>
dan
 
 
tidak
12alw
<3808>
melupakan
13xkst
<7911>
 
14ta
<853>
hamba-Mu
15Ktma
<519>
ini tetapi
 
 
mengaruniakan
16httnw
<5414>
kepada
 
 
hamba-Mu
17Ktmal
<519>
ini
 
 
seorang
19Mysna
<376> ==>
anak
18erz
<2233>
laki-laki
19Mysna
<== <376>
aku akan
 
 
mempersembahkan
20wyttnw
<5414>
dia kepada
 
 
TUHAN
21hwhyl
<3068>
seumur
23ymy 22lk
<3117> <3605>
hidupnya
24wyyx
<2416>
dan
 
 
pisau cukur
25hrwmw
<4177>
tidak
26al
<3808>
akan
 
 
menyentuh
28le 27hley
<5921> <5927>
kepalanya
29wsar
<7218>
12
Ketika
1hyhw
<1961>
dia
2yk
<3588>
terus-menerus
3htbrh
<7235>
berdoa
4llpthl
<6419>
di
 
 
hadapan
5ynpl
<6440>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Eli
7ylew
<5941>
mengamati
8rms
<8104>
 
9ta
<853>
mulutnya
10hyp
<6310>
13
Hana
1hnxw
<2584>
 
2ayh
<1931>
berkata-kata
3trbdm
<1696>
dalam
4le
<5921>
hatinya
5hbl
<3820>
Hanya
6qr
<7535>
bibirnya
7hytpv
<8193>
yang
 
 
bergerak-gerak
8twen
<5128>
tetapi
 
 
suaranya
9hlwqw
<6963>
tidak
10al
<3808>
terdengar
11emsy
<8085>
Karena itu
12hbsxyw
<2803>
Eli
13yle
<5941>
mengira perempuan itu
 
 
mabuk
14hrksl
<7910>
14
Lalu
 
 
Eli
3yle
<5941>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2hyla
<413>
Berapa lama
5ytm 4de
<4970> <5704>
lagi kamu akan
 
 
mabuk
6Nyrktst
<7937>
Singkirkanlah
7yryoh
<5493>
 
8ta
<853>
anggurmu
9Knyy
<3196>
darimu
10Kylem
<5921>
15
Akan tetapi
 
 
Hana
2hnx
<2584>
menjawab
1Netw
<6030>
 
3rmatw
<559>
Tidak
4al
<3808>
tuanku
5ynda
<113>
aku seorang
 
 
perempuan
6hsa
<802>
yang sedang
 
 
bersusah
7tsq
<7186>
hati
8xwr
<7307>
Aku
9ykna
<595>
tidak
12al
<3808>
minum
13ytyts
<8354>
anggur
10Nyyw
<3196>
atau
 
 
minuman yang memabukkan
11rksw
<7941>
tetapi aku sedang
 
 
mencurahkan
14Kpsaw
<8210>
isi
15ta
<853>
hatiku
16yspn
<5315>
di hadapan
17ynpl
<6440>
TUHAN
18hwhy
<3068>
16
Janganlah
1la
<408>
menganggap
2Ntt
<5414>
 
3ta
<853>
hambamu
4Ktma
<519>
ini
5ynpl
<6440>
seorang perempuan
6tb
<1323>
berkelakuan jahat
7leylb
<1100>
sebab
8yk
<3588>
keluhan
10yxyv
<7879>
dan
 
 
kesedihanku
11yoekw
<3708>
banyak
9brm
<7230>
hingga aku
 
 
berbicara
12ytrbd
<1696>
sampai
13de
<5704>
sekarang
14hnh
<2008>
17
Lalu
 
 
Eli
2yle
<5941>
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3rmayw
<559>
Pergilah
4ykl
<1980>
dalam
 
 
damai
5Mwlsl
<7965>
Kiranya
 
 
Allah
6yhlaw
<430>
Israel
7larvy
<3478>
mengaruniakan
8Nty
<5414>
kepadamu apa
10Ktls 9ta
<7596> <853>
yang
11rsa
<834>
kauminta
12tlas
<7592>
kepada-Nya
13wmem
<5973>
18
Hana
 
 
berkata
1rmatw
<559>
Biarlah
 
 
hambamu
3Ktxps
<8198>
beroleh
2aumt
<4672>
belas kasihan
4Nx
<2580>
dalam
 
 
pandanganmu
5Kynyeb
<5869>
Kemudian
 
 
perempuan
7hsah
<802>
itu
 
 
pulang
6Kltw
<1980>
Sesudah itu dia mau
8hkrdl
<1870>
makan
9lkatw
<398>
dan
 
 
mukanya
10hynpw
<6440>
tidak
11al
<3808>
sedih
13hl 12wyh
<0> <1961>
lagi
14dwe
<5750>
19
Keesokan harinya
2rqbb
<1242>
mereka
 
 
bangun pagi-pagi
1wmksyw
<7925>
lalu
 
 
beribadah
3wwxtsyw
<7812>
di hadapan
4ynpl
<6440>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Kemudian mereka
 
 
pulang
6wbsyw
<7725>
 
7wabyw
<935>
ke
8la
<413>
rumah
9Mtyb
<1004>
mereka di
 
 
Rama
10htmrh
<7414>
Ketika
 
 
Elkana
12hnqla
<511>
bersetubuh
11edyw
<3045>
dengan
13ta
<853>
Hana
14hnx
<2584>
istrinya
15wtsa
<802>
Tuhan
17hwhy
<3068>
mengingatnya
16hrkzyw
<2142>
20
Tibalah
2twpqtl 1yhyw
<8622> <1961>
waktunya
3Mymyh
<3117>
kemudian
 
 
Hana
5hnx
<2584>
mengandung
4rhtw
<2029>
lalu
 
 
melahirkan
6dltw
<3205>
seorang
 
 
anak laki-laki
7Nb
<1121>
Dia
9ta
<853>
menamainya
10wms 8arqtw
<8034> <7121>
Samuel
11lawms
<8050>
katanya
 
 
Sebab
12yk
<3588>
aku telah
 
 
memintanya
14wytlas
<7592>
dari
 
 
TUHAN
13hwhym
<3068>
21
Elkana
3hnqla
<511>
 
1leyw
<5927>
laki-laki
2syah
<376>
itu pergi dengan
 
 
seluruh
4lkw
<3605>
keluarganya
5wtyb
<1004>
untuk
 
 
mempersembahkan
6xbzl
<2076>
kepada
 
 
TUHAN
7hwhyl
<3068>
 
8ta
<853>
kurban sembelihan
9xbz
<2077>
tahunan dan kurban
11taw 10Mymyh
<853> <3117>
nazarnya
12wrdn
<5088>
22
Namun
 
 
Hana
1hnxw
<2584>
tidak
2al
<3808>
pergi
3htle
<5927>
sebab
4yk
<3588>
katanya
5hrma
<559>
kepada
 
 
suaminya
6hsyal
<376>
Setelah
 
 
anak
9renh
<5288>
ini
7de
<5704>
disapih
8lmgy
<1580>
aku akan
 
 
membawanya
10wytabhw
<935>
supaya
 
 
menghadap
11harnw
<7200>
ke
12ta
<853>
hadirat
13ynp
<6440>
TUHAN
14hwhy
<3068>
dan
 
 
tinggal
15bsyw
<3427>
di
 
 
sana
16Ms
<8033>
 
17de
<5704>
selamanya
18Mlwe
<5769>
23
 
2hl
<0>
Elkana
3hnqla
<511>
suaminya
4hsya
<376>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
 
 
Lakukanlah
5yve
<6213>
apa yang
 
 
kaupandang
7Kynyeb
<5869>
baik
6bwjh
<2896>
Tinggallah
8ybs
<3427>
sampai
9de
<5704>
kamu
 
 
menyapihnya
10Klmg
<1580>
Kiranya
 
 
TUHAN
14hwhy
<3068>
 
12Ka 11wta
<389> <853>
menepati
13Mqy
<6965>
 
15ta
<853>
janji-Nya
16wrbd
<1697>
Jadi
 
 
tinggallah
17bstw
<3427>
perempuan
18hsah
<802>
itu untuk
 
 
menyusui
19qnytw
<3243>
 
20ta
<853>
anaknya
21hnb
<1121>
sampai
22de
<5704>
dia
 
 
menyapihnya
23hlmg
<1580>
 
24wta
<853>
24
Lalu pada waktu anak itu
3rsak 2hme
<834> <5973>
disapih
4wtlmg
<1580>
dia
 
 
membawa
1whletw
<5927>
seekor
 
 
sapi jantan
5Myrpb
<6499>
yang berumur
 
 
tiga
6hsls
<7969>
tahun
 
 
satu
8txa
<259>
efa
7hpyaw
<374>
tepung
9xmq
<7058>
dan satu
 
 
tempayan
10lbnw
<5035>
anggur
11Nyy
<3196>
lalu
 
 
mengantarnya
12whabtw
<935>
ke
 
 
rumah
13tyb
<1004>
TUHAN
14hwhy
<3068>
di
 
 
Silo
15wls
<7887>
Pada saat itu
 
 
anak
17ren 16renhw
<5288> <5288> ==>
itu
 
 
masih kecil
17ren 16renhw
<== <5288> <5288>
25
Mereka
 
 
menyembelih
1wjxsyw
<7819>
 
2ta
<853>
sapi jantan
3rph
<6499>
itu lalu
 
 
membawa
4waybyw
<935>
 
5ta
<853>
anak
6renh
<5288>
itu
 
 
kepada
7la
<413>
Eli
8yle
<5941>
26
Katanya
1rmatw
<559>
Ya
2yb
<994>
engkau
 
 
tuanku
3ynda
<113>
yang
 
 
hidup
4yx
<2416>
Akulah
7yna
<589>
perempuan
8hsah
<802>
yang dahulu
 
 
berdiri
9tbunh
<5324>
di
10hkme
<5973>
sini
11hzb
<2088>
dekat
5Kspn
<5315>
tuanku
6ynda
<113>
untuk
 
 
berdoa
12llpthl
<6419>
kepada
13la
<413>
TUHAN
14hwhy
<3068>
27
Untuk
 
 
mendapatkan
1la
<413>
anak
2renh
<5288>
inilah
3hzh
<2088>
aku
 
 
berdoa
4ytllpth
<6419>
dan
5Ntyw
<5414>
TUHAN
6hwhy
<3068>
telah mengabulkan
8ta 7yl
<853> <0>
permintaanku
9ytlas
<7596>
yang
10rsa
<834>
kuminta
11ytlas
<7592>
kepada-Nya
12wmem
<5973>
28
Karena
1Mgw
<1571>
itu
 
 
aku
2ykna
<595>
menyerahkan dia kepada
3whtlash
<7592>
TUHAN
4hwhyl
<3068>
 
5lk
<3605>
Seumur
6Mymyh
<3117>
hidupnya
8hyh 7rsa
<1961> <834>
dia
9awh
<1931>
dipersembahkan kepada
10lwas
<7592>
TUHAN
11hwhyl
<3068>
Lalu mereka sujud
 
 
menyembah
12wxtsyw
<7812>
kepada
13Ms
<8033>
TUHAN
14hwhyl
<3068>
 
15P
<0>