Prev Chapter 1 Samuel 25 Next Chapter
1
Samuel
2lawms
<8050>
mati
1tmyw
<4191>
dan
 
 
seluruh
4lk
<3605>
orang
 
 
Israel
5larvy
<3478>
berkumpul
3wubqyw
<6908>
untuk
 
 
meratapi
6wdpoyw
<5594>
dan
7wl
<0>
menguburkan
8whrbqyw
<6912>
dia di
 
 
rumahnya
9wtybb
<1004>
di
 
 
Rama
10hmrb
<7414>
Sesudah itu
 
 
Daud
12dwd
<1732>
bangkit
11Mqyw
<6965>
lalu
 
 
pergi
13dryw
<3381>
ke
14la
<413>
Padang Gurun
15rbdm
<4057>
Paran
16Nrap
<6290>
 
17o
<0>
2
Ada
 
 
seorang
1syaw
<376>
laki-laki di
 
 
Maon
2Nwemb
<4584>
yang memiliki
 
 
usaha
3whvemw
<4639>
di
 
 
Karmel
4lmrkb
<3760>
Orang
5syahw
<376>
itu
6lwdg
<1419>
sangat
7dam
<3966>
kaya dan dia
 
 
mempunyai
8wlw
<0>
tiga
10tsls
<7969>
ribu
11Mypla
<505>
ekor
 
 
domba
9Nau
<6629>
dan
 
 
seribu
12Plaw
<505>
ekor
 
 
kambing
13Myze
<5795>
Dia sedang
14yhyw
<1961>
menggunting bulu
15zzgb
<1494>
 
16ta
<853>
dombanya
17wnau
<6629>
di
 
 
Karmel
18lmrkb
<3760>
3
Nama
1Msw
<8034>
orang
2syah
<376>
itu
 
 
Nabal
3lbn
<5037>
dan
 
 
nama
4Msw
<8034>
istrinya
5wtsa
<802>
Abigail
6lygba
<26>
Istrinya
7hsahw
<802>
itu
 
 
baik
8tbwj
<2896>
akal budinya
9lkv
<7922>
dan
 
 
wajahnya
11rat
<8389>
cantik
10tpyw
<3303>
tetapi
 
 
laki-laki
12syahw
<376>
itu
 
 
kasar
13hsq
<7186>
dan
 
 
jahat
14erw
<7451>
tingkah lakunya
15Myllem
<4611>
Dia
16awhw
<1931>
adalah orang Kaleb
17*yblk {wblk}
<3820>
4
Ketika
 
 
Daud
2dwd
<1732>
mendengar
1emsyw
<8085>
di
 
 
padang gurun
3rbdmb
<4057>
bahwa
4yk
<3588>
Nabal
6lbn
<5037>
sedang
 
 
menggunting bulu
5zzg
<1494>
 
7ta
<853>
dombanya
8wnau
<6629>
5
Daud
2dwd
<1732>
mengutus
1xlsyw
<7971>
sepuluh
3hrve
<6235>
orang muda
4Myren
<5288>
Daud
6dwd
<1732>
berkata
5rmayw
<559>
kepada
 
 
orang-orang muda
7Myrenl
<5288>
itu
 
 
Pergilah
8wle
<5927>
ke
 
 
Karmel
9hlmrk
<3760>
mendekatlah
10Mtabw
<935>
kepada
11la
<413>
Nabal
12lbn
<5037>
dan
 
 
tanyakanlah
13Mtlasw
<7592>
keselamatannya
16Mwlsl
<7965>
atas
14wl
<0>
namaku
15ymsb
<8034>
6
Katakanlah
1Mtrmaw
<559>
demikian
2hk
<3541>
Damailah
5Mwls
<7965>
engkau
4htaw
<859>
Damailah
7Mwls
<7965>
keluargamu
6Ktybw
<1004>
 
10Kl
<0>
damailah
11Mwls
<7965>
seluruh
8lkw
<3605>
hidup
3yxl
<2416>
yang
9rsa
<834>
kaumiliki
 
 
7
Sekarang
1htew
<6258>
pun aku sudah
 
 
mendengar
2ytems
<8085>
bahwa
3yk
<3588>
engkau
 
 
menggunting bulu domba
4Myzzg
<1494>

6hte 5Kl
<6258> <0>
Gembala-gembalamu
7Myerh
<7462>
yang
8rsa
<834>
 
9Kl
<0>
berada
10wyh
<1961>
bersama
11wnme
<5973>
kami
 
 
tidak
12al
<3808>
kami
 
 
ganggu
13Mwnmlkh
<3637>
dan
 
 
tidak
14alw
<3808>
ada
16Mhl
<0>
sesuatu
17hmwam
<3972>
pun
18lk
<3605>
yang
 
 
hilang
15dqpn
<6485>
selama
19ymy
<3117>
mereka
 
 
berada
20Mtwyh
<1961>
di
 
 
Karmel
21lmrkb
<3760>
8
Tanyakanlah
1las
<7592>
kepada
2ta
<853>
orang-orangmu
3Kyren
<5288>
mereka akan
 
 
menceritakannya
4wdygyw
<5046>
kepadamu Biarlah
 
 
orang-orang muda
7Myrenh
<5288>
ini
5Kl
<0>
mendapat
6waumyw
<4672>
belas kasihan
8Nx
<2580>
dalam
 
 
pandanganmu
9Kynyeb
<5869>
Bukankah
10yk
<3588>
pada
11le
<5921>
hari
12Mwy
<3117>
raya
13bwj
<2896>
ini kami
 
 
datang
14wnb
<935>
Berikanlah
15hnt
<5414>
kiranya
16an
<4994>
 
17ta
<853>
yang
18rsa
<834>
ada
 
 
padamu
19aumt
<4672>
kepada
20Kdy
<3027>
hamba-hambamu
21Kydbel
<5650>
ini dan kepada
 
 
anakmu
22Knblw
<1121>
Daud
23dwdl
<1732>
9
ketika
 
 
orang-orang
2yren
<5288>
Daud
3dwd
<1732>
tiba
1wabyw
<935>
mereka
 
 
berkata
4wrbdyw
<1696>
kepada
5la
<413>
Nabal
6lbn
<5037>
atas
9hlah 8Myrbdh 7lkk
<428> <1697> <3605>
nama
10Msb
<8034>
Daud
11dwd
<1732>
lalu mereka
 
 
menunggu
12wxwnyw
<5117>
10
Namun
 
 
Nabal
2lbn
<5037>
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3ta
<853>
anak buah
4ydbe
<5650>
Daud
5dwd
<1732>
 
6rmayw
<559>
Siapakah
7ym
<4310>
Daud
8dwd
<1732>
Siapakah
9ymw
<4310>
anak
10Nb
<1121>
Isai
11ysy
<3448>
Setiap
 
 
hari
12Mwyh
<3117>
ada
 
 
banyak
13wbr
<7235>
hamba
14Mydbe
<5650>
yang
 
 
lari
15Myurptmh
<6555>
masing-masing
16sya
<376>
dari
 
 
hadapan
17ynpm
<6440>
tuannya
18wynda
<113>
11
Haruskah aku
 
 
mengambil
1ytxqlw
<3947>
 
2ta
<853>
rotiku
3ymxl
<3899>
 
4taw
<853>
air minumku
5ymym
<4325>
dan
6taw
<853>
hewan bantaian
7ytxbj
<2878>
yang
8rsa
<834>
disembelih
9ytxbj
<2873>
oleh
 
 
penggunting bulu dombaku
10yzzgl
<1494>
lalu
 
 
memberikannya
11yttnw
<5414>
kepada
 
 
orang-orang
12Mysnal
<376>
yang
13rsa
<834>
tidak
14al
<3808>
aku
 
 
ketahui
15ytedy
<3045>
dari mana
16ya
<335>
 
17hzm
<2088>
mereka
18hmh
<1992>
datang
 
 
12
Orang-orang muda
2yren
<5288>
Daud
3dwd
<1732>
berbalik
1wkphyw
<2015>
untuk
4Mkrdl
<1870>
pulang
5wbsyw
<7725>
dan setelah
 
 
sampai
6wabyw
<935>
mereka pun
 
 
memberitahukan
7wdgyw
<5046>
 
8wl
<0>
setiap
9lkk
<3605>
perkataan
10Myrbdh
<1697>
tadi
11hlah
<428>
13
Daud
2dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
orang-orangnya
3wysnal
<376>
Masing-masing
5sya
<376>
kamu
 
 
sandanglah
4wrgx
<2296>
 
6ta
<853>
pedangmu
7wbrx
<2719>
Kemudian
 
 
setiap
9sya
<376>
orang
 
 
menyandang
8wrgxyw
<2296>
 
10ta
<853>
pedangnya
11wbrx
<2719>
dan
 
 
Daud
14dwd
<1732>
juga
13Mg
<1571>
menyandang
12rgxyw
<2296>
 
15ta
<853>
pedangnya
16wbrx
<2719>
Empat
20ebrak
<702>
ratus
21twam
<3967>
orang
22sya
<376>
pergi
17wleyw
<5927>
mengikuti
18yrxa
<310>
Daud
19dwd
<1732>
sedangkan dua
 
 
ratus
23Mytamw
<3967>
orang
 
 
tinggal
24wbsy
<3427>
untuk
25le
<5921>
menjaga
 
 
barang-barang
26Mylkh
<3627>
14
Akan tetapi salah
 
 
seorang
6dxa
<259>
pelayannya
5ren
<5288>
memberi tahu
4dygh
<5046>
Abigail
1lygybalw
<26>
istri
2tsa
<802>
Nabal
3lbn
<5037>
 
7Myrenhm
<5288>
katanya
8rmal
<559>
Sesungguhnya
9hnh
<2009>
Daud
11dwd
<1732>
mengirim
10xls
<7971>
beberapa
 
 
utusan
12Mykalm
<4397>
dari
 
 
padang gurun
13rbdmhm
<4057>
untuk
 
 
memberi salam
14Krbl
<1288>
kepada
15ta
<853>
tuan
16wnynda
<113>
tetapi dia
 
 
merendahkan
17jeyw
<5860>
mereka
18Mhb
<0>
15
Orang-orang
1Mysnahw
<582>
itu
3wnl
<0>
sangat
4dam
<3966>
baik
2Mybj
<2896>
Mereka
 
 
tidak
5alw
<3808>
mengganggu
 
 
dan
6wnmlkh
<3637>
kami
 
 
tidak
7alw
<3808>
kehilangan
8wndqp
<6485>
apa
9hmwam
<3972>
pun
10lk
<3605>
selama
11ymy
<3117>
kami
 
 
hidup
12wnklhth
<1980>
bersama
13Mta
<854>
mereka di
14wntwyhb
<1961>
ladang
15hdvb
<7704>
16
Mereka adalah
 
 
tembok
1hmwx
<2346>
 
2wyh
<1961>
bagi
3wnyle
<5921>
kami
 
 
baik
4Mg
<1571>
malam
5hlyl
<3915>
maupun
6Mg
<1571>
siang
7Mmwy
<3119>
 
8lk
<3605>
selama
9ymy
<3117>
kami
 
 
menggembalakan
12Myer
<7462>
domba-domba
13Nauh
<6629>
 
10wntwyh
<1961>
bersama
11Mme
<5973>
mereka
 
 
17
Sekarang
1htew
<6258>
ketahuilah
2yed
<3045>
dan
 
 
pertimbangkanlah
3yarw
<7200>
apa
4hm
<4100>
yang
5yvet
<6213>
harus kauperbuat
 
 
sebab
6yk
<3588>
 
7htlk
<3615>
malapetaka
8herh
<7451>
akan menimpa
9la
<413>
tuan
10wnynda
<113>
kita dan
11lew
<5921>
seluruh
12lk
<3605>
keluarganya
13wtyb
<1004>
Dia
14awhw
<1931>
seorang
15Nb
<1121>
yang berkelakuan
 
 
jahat
16leylb
<1100>
sehingga tidak seorang pun dapat
 
 
berbicara
17rbdm
<1696>
kepadanya
18wyla
<413>
18
Kemudian
 
 
Abigail
2*lygyba {lygwba}
<26>
cepat-cepat
1rhmtw
<4116>
mengambil
3xqtw
<3947>
dua
 
 
ratus
4Mytam
<3967>
ketul
 
 
roti
5Mxl
<3899>
dua
6Mynsw
<8147>
tempayan
7ylbn
<5035>
anggur
8Nyy
<3196>
lima
9smxw
<2568>
ekor
 
 
domba
10Nau
<6629>
yang
11*tywve {twwve}
<6213>
sudah diolah
 
 
lima
12smxw
<2568>
sukat
13Myao
<5429>
bertih
 
 
gandum
14ylq
<7039>
seratus
15hamw
<3967>
kue kismis
16Myqmu
<6778>
dan dua
 
 
ratus
17Mytamw
<3967>
potong
 
 
kue ara
18Mylbd
<1690>
dan
 
 
meletakkan
19Mvtw
<7760>
semua itu ke
 
 
atas
20le
<5921>
keledai
21Myrmxh
<2543>
19
Dia
 
 
berkata
1rmatw
<559>
kepada
 
 
orang-orangnya
2hyrenl
<5288>
Berjalanlah
3wrbe
<5674>
di depanku
4ynpl
<6440>
aku akan
5ynnh
<2005>
mengikutimu
7hab 6Mkyrxa
<935> <310>
Namun dia
 
 
tidak
10al
<3808>
memberitahukannya
11hdygh
<5046>
kepada
 
 
suaminya
8hsyalw
<376>
Nabal
9lbn
<5037>
20
Dengan
2ayh 1hyhw
<1931> <1961>
menunggangi
3tbkr
<7392>
 
4le
<5921>
keledainya
5rwmxh
<2543>
dia
 
 
turun
6tdryw
<3381>
dengan bagian yang
 
 
tersembunyi
7rtob
<5643>
di
 
 
pegunungan
8rhh
<2022>
tampaklah
9hnhw
<2009>
Daud
10dwd
<1732>
dan
 
 
orang-orangnya
11wysnaw
<376>
turun
12Mydry
<3381>
ke arahnya
13htarql
<7122>
sehingga mereka pun
 
 
bertemu
14sgptw
<6298>
 
15Mta
<853>
21
Daud
1dwdw
<1732>
berkata
2rma
<559>
Sesungguhnya
3Ka
<389>
sia-sialah
4rqsl
<8267>
aku
 
 
menjaga
5ytrms
<8104>
 
6ta
<853>
semua
7lk
<3605>
milik
8rsa
<834>
orang
 
 
ini
9hzl
<2088>
di
 
 
padang gurun
10rbdmb
<4057>
sehingga
 
 
tidak ada
11alw
<3808>
 
15wl
<0>
sesuatu pun
16hmwam
<3972>
yang
14rsa
<834>
hilang
12dqpn
<6485>
dari
 
 
seluruh
13lkm
<3605>
kepunyaannya Dia

membalas
17bsyw
<7725>
kebaikanku
21hbwj
<2896>
dengan
20txt
<8478>
 
18yl
<0>
kejahatan
19her
<7451>
22
Kiranya
1hk
<3541>
Allah
3Myhla
<430>
melakukan
2hvey
<6213>
kepada
 
 
musuh-musuh
4ybyal
<341>
Daud
5dwd
<1732>
bahkan
6hkw
<3541>
lebih lagi
7Pyoy
<3254>
jika
8Ma
<518>
kutinggalkan
9ryasa
<7604>
semua
10lkm
<3605>
yang
11rsa
<834>
ada padanya seorang
 
 
laki-laki
16ryqb 15Nytsm
<7023> <8366>
pun
12wl
<0>
sampai
13de
<5704>
pagi
14rqbh
<1242>
23
Ketika
 
 
Abigail
2lygyba
<26>
melihat
1artw
<7200>
 
3ta
<853>
Daud
4dwd
<1732>
dia
 
 
segera
5rhmtw
<4116>
turun
6drtw
<3381>
dari
7lem
<5921>
keledainya
8rwmxh
<2543>
lalu
 
 
sujud
9lptw
<5307>
di depan
10ypal
<639>
Daud
11dwd
<1732>
dengan
12le
<5921>
mukanya
13hynp
<6440>
dan
 
 
membungkuk
14wxtstw
<7812>
sampai ke
 
 
tanah
15Ura
<776>
24
Dia
 
 
bersujud
1lptw
<5307>
di
2le
<5921>
kakinya
3wylgr
<7272>
dan
 
 
berkata
4rmatw
<559>
 
5yb
<0>
Akulah
6yna
<589>
tuanku
7ynda
<113>
yang menanggung
 
 
kesalahannya
8Nweh
<5771>
Biarkanlah
10an
<4994>
hambamu
11Ktma
<519>
ini
 
 
berbicara
9rbdtw
<1696>
kepadamu dan
12Kynzab
<241>
dengarkanlah
13emsw
<8085>
 
14ta
<853>
perkataan
15yrbd
<1697>
hambamu
16Ktma
<519>
ini
 
 
25
Jangan
1la
<408>
biarkan
 
 
tuanku
4ynda
<113>
 
2an
<4994>
mengarahkan
3Myvy
<7760>
 
5ta
<853>
hati
6wbl
<3820>
kepada
7la
<413>
 
11le
<5921>
Nabal
12lbn
<5037>
orang
8sya
<376>
berkelakuan jahat
9leylbh
<1100>
itu
10hzh
<2088>
Sebab
13yk
<3588>
seperti
 
 
namanya
14wmsk
<8034>
begitulah
15Nk
<3651>
dia
16awh
<1931>
Nabal
17lbn
<5037>
namanya
18wms
<8034>
dan
 
 
kebodohan
19hlbnw
<5039>
menyertainya
20wme
<5973>
Namun
 
 
aku
21ynaw
<589>
hambamu
22Ktma
<519>
ini
 
 
tidak
23al
<3808>
melihat
24ytyar
<7200>
 
25ta
<853>
orang-orang muda
26yren
<5288>
yang
28rsa
<834>
dikirim
29txls
<7971>
tuanku
27ynda
<113>
26
Karena itu
1htew
<6258>
tuanku
2ynda
<113>
demi
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
yang
 
 
hidup
3yx
<2416>
dan demi
 
 
jiwamu
6Kspn 5yxw
<5315> <2416>
yang
7rsa
<834>
telah
 
 
dicegah
8Kenm
<4513>
TUHAN
9hwhy
<3068>
dari
 
 
penumpahan
10awbm
<935>
darah
11Mymdb
<1818>
dan
 
 
menuntut balas
12eswhw
<3467>
dengan
 
 
tanganmu
13Kdy
<3027>
sendiri biarlah
 
 
musuh-musuhmu
18Kybya
<341>
dan mereka yang
 
 
berusaha
19Mysqbmhw
<1245>
mencelakakan
22her
<7451>
 
20la
<413>
tuanku
21ynda
<113>
 
15htew 14Kl
<6258> <0>
menjadi
16wyhy
<1961>
seperti
 
 
Nabal
17lbnk
<5037>
27
Sekarang
1htew
<6258>
biarlah
 
 
pemberian
2hkrbh
<1293>
ini
3tazh
<2063>
yang
4rsa
<834>
dibawa
5aybh
<935>
oleh
 
 
hambamu
6Ktxps
<8198>
untuk
 
 
tuanku
7yndal
<113>
diberikan
8hntnw
<5414>
kepada
 
 
orang-orang
9Myrenl
<5288>
yang
10Myklhtmh
<1980>
mengikuti
11ylgrb
<7272>
tuanku
12ynda
<113>
28
Ampunilah
1av
<5375>
 
2an
<4994>
kesalahan
3espl
<6588>
hambamu
4Ktma
<519>
ini
 
 
sebab
5yk
<3588>
TUHAN
8hwhy
<3068>
pasti
7hvey 6hve
<6213> <6213> ==>
akan
 
 
membangun
7hvey 6hve
<== <6213> <6213>
bagi
 
 
tuanku
9yndal
<113>
keturunan
10tyb
<1004>
yang
 
 
kukuh
11Nman
<539>
Sebab
12yk
<3588>
tuanku
15ynda
<113>
melakukan peperangan
16Mxln
<3898>
peperangan
13twmxlm
<4421>
TUHAN
14hwhy
<3068>
dan
 
 
tidak
18al
<3808>
ada
19aumt
<4672>
kejahatan
17herw
<7451>
padamu
20Kb
<0>
seumur hidupmu
21Kymym
<3117>
29
Jika
 
 
seseorang
2Mda
<120>
bangkit
1Mqyw
<6965>
mengejarmu
3Kpdrl
<7291>
dan
 
 
meminta
4sqblw
<1245>
 
5ta
<853>
nyawamu
6Kspn
<5315>
 
7htyhw
<1961>
nyawa
8spn
<5315>
tuanku
9ynda
<113>
akan
 
 
dibungkus
10hrwru
<6887>
dalam
 
 
bungkusan
11rwrub
<6872>
kehidupan
12Myyxh
<2416>
bersama
13ta
<854>
TUHAN
14hwhy
<3068>
Allahmu
15Kyhla
<430>
Akan tetapi
16taw
<853>
nyawa
17spn
<5315>
musuh-musuhmu
18Kybya
<341>
akan
 
 
diumban-Nya
19hnelqy
<7049>
dari
 
 
dalam
20Kwtb
<8432>
salang
21Pk
<3709>
umban
22elqh
<7050>
30
 
1hyhw
<1961>
Apabila
2yk
<3588>
TUHAN
4hwhy
<3068>
melakukan
3hvey
<6213>
kepada
 
 
tuanku
5yndal
<113>
segala
6lkk
<3605>
 
9ta
<853>
kebaikan
10hbwjh
<2896>
yang
7rsa
<834>
telah
 
 
difirmankan-Nya
8rbd
<1696>
kepadamu
11Kyle
<5921>
serta
 
 
menunjuk
12Kwuw
<6680>
engkau menjadi
 
 
raja
13dygnl
<5057>
atas
14le
<5921>
Israel
15larvy
<3478>
31
tuanku
 
 
tidak
1alw
<3808>
akan
4Kl 3taz 2hyht
<0> <2063> <1961>
bersusah
5hqwpl
<6330>
 
6lwskmlw
<4383>
hati
7bl
<3820>
karena memikirkan hal itu karena

tuanku
8yndal
<113>
telah
 
 
menumpahkan
9Kpslw
<8210>
darah
10Md
<1818>
dan karena
 
 
tuanku
13ynda
<113>
telah
 
 
bertindak sendiri
11Mnx
<2600>
untuk
 
 
mencari keadilan
12eyswhlw
<3467>
Jika
 
 
TUHAN
16hwhy
<3068>
 
14wl
<0>
berbuat baik
15bjyhw
<3190>
kepada
 
 
tuanku
17yndal
<113>
ingatlah
18trkzw
<2142>
kepada
19ta
<853>
hambamu
20Ktma
<519>
ini
21o
<0>
32
Daud
2dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Abigail
3lgybal
<26>
Terpujilah
4Kwrb
<1288>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Allah
6yhla
<430>
Israel
7larvy
<3478>
yang
8rsa
<834>
mengutusmu
9Kxls
<7971>
pada
 
 
hari
10Mwyh
<3117>
ini
11hzh
<2088>
untuk
 
 
menemuiku
12ytarql
<7122>
33
Terpujilah
1Kwrbw
<1288>
hikmatmu
2Kmej
<2940>
dan
 
 
terpujilah
3hkwrbw
<1288>
kamu
4ta
<859>
sebab pada
 
 
hari
7Mwyh
<3117>
ini
8hzh
<2088>
telah
5rsa
<834>
mencegah
6yntlk
<3607>
aku dari
 
 
penumpahan
9awbm
<935>
darah
10Mymdb
<1818>
dan dari
 
 
tindakan mencari keadilan
11eshw
<3467>
dengan
 
 
tanganku
12ydy
<3027>
sendiri
13yl
<0>
34
Akan tetapi
1Mlwaw
<199>
demi
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
Allah
4yhla
<430>
Israel
5larvy
<3478>
yang
6rsa
<834>
hidup
2yx
<2416>
yang
 
 
mencegahku
7ynenm
<4513>
untuk
 
 
berbuat jahat
8erhm
<7489>
kepadamu
10yk 9Kta
<3588> <853>
apabila
11ylwl
<3884> ==>
kamu
 
 
tidak
11ylwl
<== <3884>
segera
12trhm
<4116>
datang
13*tabtw {ytabtw}
<935>
menemuiku
14ytarql
<7122>
tentu
15yk
<3588>
tidak
16Ma
<518>
akan ada seorang
 
 
laki-laki
23ryqb 22Nytsm
<7023> <8366>
pun yang
 
 
hidup
17rtwn
<3498>
pada
 
 
Nabal
18lbnl
<5037>
sampai
19de
<5704>
keesokan hari
21rqbh 20rwa
<1242> <216>
35
Lalu
1xqyw
<3947>
Daud
2dwd
<1732>
menerima ke dalam
 
 
tangannya
3hdym
<3027>
apa
4ta
<853>
yang
5rsa
<834>
dibawa
6haybh
<935>
perempuan itu
 
 
kepadanya
7wl
<0>
dan
8hlw
<0>
berkata
9rma
<559>
Pulanglah ke
 
 
rumahmu
12Ktybl
<1004>
dalam
10yle
<5927>
damai
11Mwlsl
<7965>
Ketahuilah
13yar
<7200>
aku
 
 
mendengarkan
14ytems
<8085>
perkataanmu
15Klwqb
<6963>
dan mengabulkan permintaanmu
17Kynp 16avaw
<6440> <5375>
36
Abigail
2lygyba
<26>
datang
1abtw
<935>
kepada
3la
<413>
Nabal
4lbn
<5037>
dan
 
 
tampaklah
5hnhw
<2009>
dia mengadakan
6wl
<0>
perjamuan
7htsm
<4960>
di
 
 
rumahnya
8wtybb
<1004>
seperti
 
 
perjamuan
9htsmk
<4960>
seorang
 
 
raja
10Klmh
<4428>
Hati
11blw
<3820>
Nabal
12lbn
<5037>
gembira
13bwj
<2896>
dan
14wyle
<5921>
dia
15awhw
<1931>
 
17de
<5704>
sangat
18dam
<3966>
mabuk
16rks
<7910>
Karena itu dia
 
 
tidak
19alw
<3808>
menceritakan
20hdygh
<5046>
 
21wl
<0>
apa pun
22rbd
<1697>
kepadanya
24lwdgw 23Njq
<1419> <6996>
sampai
25de
<5704>
keesokan harinya
27rqbh 26rwa
<1242> <216>
37
 
1yhyw
<1961>
Keesokan harinya
2rqbb
<1242>
ketika sudah
 
 
hilang
3taub
<3318>
mabuknya
4Nyyh
<3196>
 
7wl
<0>
istrinya
8wtsa
<802>
memberitahukan
6dgtw
<5046>
kepada
 
 
Nabal
5lbnm
<5037>
tentang
9ta
<853>
perkara
10Myrbdh
<1697>
itu
11hlah
<428>
Lalu
 
 
berhentilah
12tmyw
<4191>
jantung
13wbl
<3820>
di dalam
14wbrqb
<7130>
dadanya dan

dia
15awhw
<1931>
menjadi
16hyh
<1961>
membatu
17Nbal
<68>
38
Kira-kira
1yhyw
<1961>
sepuluh
2trvek
<6235>
hari
3Mymyh
<3117>
sesudah itu
 
 
TUHAN
5hwhy
<3068>
memukul
4Pgyw
<5062>
 
6ta
<853>
Nabal
7lbn
<5037>
sehingga dia
 
 
mati
8tmyw
<4191>
39
Ketika
 
 
Daud
2dwd
<1732>
mendengar
1emsyw
<8085>
bahwa
3yk
<3588>
Nabal
5lbn
<5037>
telah
 
 
mati
4tm
<4191>
dia
 
 
berkata
6rmayw
<559>
Terpujilah
7Kwrb
<1288>
TUHAN
8hwhy
<3068>
yang
9rsa
<834>
telah
 
 
membela
10br
<7378>
 
11ta
<853>
perkaraku
12byr
<7379>
dari
 
 
penghinaan
13ytprx
<2781>
 
14dym
<3027>
Nabal
15lbn
<5037>
dan yang mencegah
16taw
<853>
hamba-Nya
17wdbe
<5650>
dari
18Kvx
<2820>
kejahatan
19herm
<7451>
 
20taw
<853>
Kejahatan
21ter
<7451>
Nabal
22lbn
<5037>
telah dibalikkan
23bysh
<7725>
TUHAN
24hwhy
<3068>
ke
 
 
kepalanya
25wsarb
<7218>
sendiri Lalu
 
 
Daud
27dwd
<1732>
mengutus
26xlsyw
<7971>
orang untuk
 
 
berbicara
28rbdyw
<1696>
kepada
 
 
Abigail
29lygybab
<26>
untuk
 
 
mengambilnya
30htxql
<3947>
menjadi
31wl
<0>
istrinya
32hsal
<802>
40
Hamba-hamba
2ydbe
<5650>
Daud
3dwd
<1732>
datang
1wabyw
<935>
kepada
4la
<413>
Abigail
5lygyba
<26>
di
 
 
Karmel
6hlmrkh
<3760>
dan
 
 
berkata
7wrbdyw
<1696>
kepadanya
8hyla
<413>
 
9rmal
<559>
Daud
10dwd
<1732>
mengutus
11wnxls
<7971>
kami
 
 
kepadamu
12Kyla
<413>
untuk
 
 
mengambilmu
13Ktxql
<3947>
menjadi
14wl
<0>
istrinya
15hsal
<802>
41
Lalu dia
 
 
bangkit
1Mqtw
<6965>
dan
 
 
bersujud
2wxtstw
<7812>
dengan
 
 
muka
3Mypa
<639>
sampai ke
 
 
tanah
4hura
<776>
sambil
 
 
berkata
5rmatw
<559>
Sesungguhnya
6hnh
<2009>
hambamu
7Ktma
<519>
ini ingin menjadi
 
 
pelayan
8hxpsl
<8198>
untuk
 
 
membasuh
9Uxrl
<7364>
kaki
10ylgr
<7272>
para
 
 
hamba
11ydbe
<5650>
dari
 
 
tuanku
12ynda
<113>
itu
 
 
42
Abigail
3lygyba
<26>
segera
1rhmtw
<4116>
berkemas
2Mqtw
<6965>
lalu
 
 
menunggangi
4bkrtw
<7392>
 
5le
<5921>
keledainya
6rwmxh
<2543>
dengan
 
 
lima
7smxw
<2568>
pelayan
 
 
perempuan
8hytren
<5291>
yang
 
 
pergi
9twklhh
<1980>
mengikutinya
10hlgrl
<7272>
Dia
 
 
pergi
11Kltw
<1980>
mengikuti
12yrxa
<310>
orang-orang suruhan
13ykalm
<4397>
Daud
14dwd
<1732>
itu dan
 
 
menjadi
15yhtw
<1961>
 
16wl
<0>
istrinya
17hsal
<802>
43
Daud
4dwd
<1732>
juga
 
 
mengambil
3xql
<3947>
 
1taw
<853>
Ahinoam
2Menyxa
<293>
dari
 
 
Yizreel
5laerzym
<3157>
 
6Nyyhtw
<1961>
dan
7Mg
<1571>
kedua
8Nhyts
<8147>
perempuan itu menjadi
9wl
<0>
istrinya
10Mysnl
<802>
 
11o
<0>
44
Akan tetapi
 
 
Saul
1lwasw
<7586>
memberikan
2Ntn
<5414>
 
3ta
<853>
Mikhal
4lkym
<4324>
anaknya perempuan
5wtb
<1323>
istri
6tsa
<802>
Daud
7dwd
<1732>
kepada
 
 
Palti
8yjlpl
<6406>
anak
9Nb
<1121>
Lais
10syl
<3919>
yang
11rsa
<834>
berasal dari
 
 
Galim
12Mylgm
<1554>